4. Gebruik en verzameling van gegevens

Welke gegevens gebruiken en verzamelen wij?
De gegevens die Albert Heijn van jou krijgt verschillen, afhankelijk van je gebruik van onze diensten.

Waar vind ik wat?
Als je alleen boodschappen in onze winkels doet, beschrijven we in paragraaf 4.2 “Als je winkelt bij Albert Heijn” hoe we je gegevens gebruiken.
Als je ook gebruik maakt van onze websites en apps, kun je in paragraaf 4.3 “Als je gebruik maakt van onze websites en apps” lezen welke gegevens we nog meer gebruiken.
In paragraaf 4.4 “Als je gebruik maakt van je Bonuskaart” geven we aan welke gegevens we ontvangen als je je Bonuskaart gebruikt en welk persoonlijke diensten we je daarmee kunnen aanbieden.

Download het hele privacybeleid

Inhoudsopgave

→ 4.1 Als je jonger dan 16 jaar bent

→ 4.2 Je doet boodschappen in Albert Heijn winkels

→ 4.3 Je hebt een profiel op Ah.nl, of maakt gebruik van de website en de AH app

→ 4.4 Je hebt een persoonlijke Bonuskaart

→ 4.5 Als je toestemming geeft voor het gebruik van cookies

4.1. Als je jonger bent dan 16 jaar

Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan Albert Heijn verstrekken als één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien je nog geen toestemming hebt gekregen. Sommige diensten (zoals online boodschappen bestellen of Mijn Albert Heijn) zijn niet toegankelijk voor jongeren die jonger zijn dan 16 of 18 jaar. Wij informeren in dat geval per dienst over de toepasselijke leeftijdsgrens. Bij aanvraag van een Bonuskaart kunnen we om je identiteitsbewijs vragen zodat we kunnen controleren of je jonger bent dan 16 jaar.

4.2 Je doet boodschappen in de Albert Heijn winkels

Welke gegevens krijgen wij van je als je bij ons winkelt?

Om te kunnen winkelen in een Albert Heijn winkel heb je geen Bonuskaart of registratie nodig. We hebben dan ook geen gegevens over je. In sommige gevallen kan het zijn dat Albert Heijn wel persoonsgegevens van je verwerkt:

Welke gegevens krijgen wij van je als je bij ons winkelt?

Wanneer je bij de servicebalie van een Albert Heijn winkel een vraag stelt of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met de AH klantenservice, kunnen wij je contactgegevens opslaan voor het afhandelen van je vraag of klacht en je eventueel ook later te benaderen met aanvullende informatie. We zien de behandeling van vragen en klachten door een goede klantenservice als onderdeel van onze dienstverlening als supermarkt, en gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel. Je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Albert Heijn die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht, maar worden ook zichtbaar gemaakt voor andere medewerkers van de AH klantenservice als je ons nogmaals met bekende contactgegevens benadert. Dan kunnen we je tenminste meteen herkennen, en hoef je alles niet meerdere keren uit te leggen.

Daarnaast wil Albert Heijn haar diensten continu verbeteren, waarvoor we jou om terugkoppeling kunnen vragen. Met die informatie kunnen we bijvoorbeeld onze winkels, websites en apps beter inrichten en eventuele aanpassingen of reparaties doorvoeren. Van tijd tot tijd kunnen we daarom vragen stellen naar jouw ervaring bij het gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld tijdens of na het doen van boodschappen of plaatsen van een bestelling. Je beslist zelf of en welke informatie je daarbij aan ons wenst te geven over jouw ervaring, zodat ons belang om informatie te verzamelen om onze diensten te verbeteren niet zwaarder gaat wegen dan jouw recht op privacy. Wij koppelen jouw terugkoppeling aan andere informatie die we over jou hebben, zoals over jouw boodschappen of bestelling, het apparaat waarmee je bestelde, en het tijdstip van bestelling om onderzoek te doen hoe wij de diensten kunnen verbeteren. Als we nog aanvullende informatie voor je hebben kunnen wij nog op een later tijdstip contact met je opnemen om te reageren op je terugkoppeling. Wanneer je jouw contactgegevens opgeeft bij je terugkoppeling over een winkel van een franchisenemer, geven wij je contactgegevens aan die franchisenemer door.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Om je vraag, klacht, of terugkoppeling te kunnen registreren, noteren we deze in onze klantenservice-databank tezamen met de contactgegevens waarmee je ons benadert, zoals jouw telefoonnummer, e-mailadres of social media-account. We kunnen je ook vragen om andere contactgegevens zoals je naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en/of e-mailadres. Als je een vraag of klacht hebt over je Bonuskaart dan kunnen we ook je Bonuskaartnummer vragen. Lees meer over wat er gebeurt als je je Bonuskaartnummer opgeeft aan de AH klantenservice onder paragraaf 4.4 "Als je gebruik maakt van je Bonuskaart".

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

Wij bewaren vragen, klachten en je contactgegevens niet langer dan 2 jaar, tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren.

Als je aan ons terugkoppelt hoe jij onze diensten hebt ervaren, dan bewaren we jouw terugkoppeling gedurende de periode die wij nodig hebben om eventuele aanpassingen in onze systemen door te voeren en eventueel jou te informeren over hoe we jouw terugkoppeling hebben verwerkt, een periode niet langer dan 27 maanden. Daarna verwijderen wij deze informatie.

Albert Heijn biedt regelmatig speciale acties aan waar je aan deel kunt nemen, zoals spaaracties, prijsvragen of promotionele kansspelen. In sommige gevallen zullen wij je vragen een registratieformulier uit een folder, advertentie of website in te vullen om mee te kunnen doen. We vragen jou om deze gegevens omdat we ze nodig hebben om de actie te organiseren, zodat we je op de hoogte kunnen brengen als je wint. In sommige gevallen organiseren we deze winacties ook in samenwerking met een ander bedrijf. Als dit zo is, ontvangen deze bedrijven mogelijk ook jouw gegevens, maar alleen als dit is aangegeven in de voorwaarden van de actie.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wanneer je deelneemt aan een speciale actie dan verwerkt Albert Heijn de door jou opgegeven contactgegevens zoals je naam, leeftijd, adres, woonplaats en/of e-mailadres om je deelname te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of je voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan jou toe te sturen. Afhankelijk van de speciale actie verwerken we ook informatie over je deelname zoals je scores, inzendingen of spaarsaldo.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

Wij bewaren inschrijvingen en informatie over je deelname nog na afloop van de actie om prijzen uit te kunnen delen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden. Hoe lang de bewaartermijn is communiceren wij per actie.

Met je Air Mileskaart kun je Air Miles sparen en inwisselen in de Albert Heijn winkels en via de websites van Albert Heijn. Wij verwerken hiervoor bijvoorbeeld je Air Mileskaartnummer en de Air Miles die je hebt gespaard en ingewisseld bij Albert Heijn en geven deze gegevens door aan het bedrijf Loyalty Management Netherlands B.V. (LMN), dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de Air Miles. Het sparen van Air Miles is onderdeel van de dienstverlening door Albert Heijn en LMN, en door Air Miles in te wisselen kun je producten bij ons kopen.

Je kunt je Air Miles-saldo checken door je Air Mileskaart of gekoppelde Bonuskaart te laten scannen bij een scanpaal in één van de Albert Heijn winkels. Wanneer je Air Miles inwisselt aan de kassa, vragen wij ter identificatie je postcode en huisnummer en geven die door aan LMN. Deze gegevens worden niet opgeslagen door Albert Heijn.

Wanneer je bij de servicebalie van een Albert Heijn winkel of de AH klantenservice een vraag stelt of een klacht indient over je gespaarde of ingewisselde Air Miles, dan kunnen we je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons uitsluitend voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Albert Heijn die zich bezig houden met de afhandeling van je vraag of klacht.

Albert Heijn heeft de mogelijkheid om bij LMN je naam- en adresgegevens op te vragen die bij je Air Mileskaart horen. Wij maken uitsluitend gebruik van deze mogelijkheid wanneer wij vermoeden dat er sprake is van fraude met de betreffende Air Mileskaart en zullen in geen ander geval aan LMN om je naam- en adresgegevens vragen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wanneer je jouw Air Mileskaart laat scannen dan verwerkt Albert Heijn gegevens van je zoals je Air Mileskaartnummer, de Air Miles die je hebt gespaard bij Albert Heijn, Air Miles die je hebt ingewisseld bij Albert Heijn en het moment waarop wij de door jou gespaarde/ingewisselde Air Miles hebben doorgegeven aan LMN. Wij verwerken ook je geboortedatum, het aantal verzilverde Air Miles, en het moment van verzilveren als je Air Miles gebruikt bij de aankoop van producten op de website van AH Lekker Weg Lekker Thuis. In geval van een vermoeden van fraude kunnen wij ook over je naam en/of adresgegevens beschikken, zie hierboven.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je Air Mileskaartnummer onbeperkt en de mutaties in je Air Milessaldo niet langer dan 7 jaar. De gegevens over verzilvering van Air Miles bij de aankoop van producten op Lekker Weg Lekker Thuis worden een jaar opgeslagen. De gegevens die je opgeeft in geval van een vraag of klacht, bewaren we niet langer dan noodzakelijk voor de afhandeling daarvan. Naam en adresgegevens die we opvragen bij LMN in het geval dat we fraude vermoeden, bewaren wij voor de duur van het onderzoek en eventuele verdere procedures.

Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen onze winkels met camera's. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van één van onze winkels word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. Wij vinden het een belangrijk en gerechtvaardigd belang dat we een veilige winkel hebben voor onze klanten en medewerkers, en hebben ons camerasysteem en bijbehorend proces zo ingericht dat dit zo min mogelijk impact heeft op jouw privacy.

Hoe lang bewaren wij videobeelden?

Wij bewaren videobeelden die wij registreren met onze beveiligingscamera's niet langer dan 14 dagen, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek). Daarna verwijderen wij deze beelden.

Wanneer er onverhoopt iets mis is met een product dat wij hebben verkocht en wij dit product willen terugroepen (terugroepactie), dan kunnen wij naast het plaatsen van persberichten op onze websites en in de landelijke dagbladen, in het belang van je welzijn ook rechtstreeks contact met je opnemen, uiteraard indien wij over je contactgegevens uit andere hoofde beschikken. Dit hoort bij onze dienstverlening als supermarkt.

Albert Heijn doet regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van haar klanten over haar winkels, websites en andere producten en diensten. Hiervoor maakt Albert Heijn gebruik van klantenpanels. Indien je je hiervoor hebt ingeschreven, sturen we je een paar keer per jaar een uitnodiging om je mening te geven over een bepaalde winkel, website, product of dienst van Albert Heijn. Hiervoor verwerken we je contactgegevens. Per uitnodiging kun je zelf beslissen of je mee wilt doen of niet. Als je geen uitnodigingen meer wilt ontvangen, klik je op de link in de uitnodiging en daarna op "schrijf mij uit". Je gegevens worden dan verwijderd en je ontvangt geen uitnodigingen meer voor het onderzoek.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor het versturen van uitnodigingen tot deelname aan een klantenpanel verwerken wij gegevens zoals je klantenpanelinschrijving, e-mailadres, postcode, geboortedatum, Bonuskaartnummer, favoriete AH Winkel en de door jou ingevulde antwoorden.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je klantenpanelinschrijving en je contactgegevens in principe voor onbepaalde tijd totdat je aangeeft dat je niet meer wilt meedoen met het klantenpanel.

Indien je bij het winkelen in een Albert Heijn winkel gebruik maakt van jouw Bonuskaart, dan wordt de informatie over jouw aankopen gekoppeld aan jouw Bonuskaart. Als deze Bonuskaart is geactiveerd voor Mijn Albert Heijn (lees meer hierover in paragraaf 4.4.3 “Mijn Albert Heijn” onder paragraaf 4.4 “Als je gebruik maakt van je Bonuskaart”), dan voegt Albert Heijn deze informatie over jouw aankopen in een Albert Heijn winkel toe aan beschikbare informatie over jouw gebruik van de online diensten van Albert Heijn en jouw voorkeuren. Albert Heijn gebruikt deze informatie voor analyses en segmentatie, en zet de resultaten in voor het personaliseren van de website en communicatie en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Lees meer hierover in paragraaf 4.3.3.2 “Om de AH websites en de AH Apps aan te passen aan de hand van informatie over jouw aankopen en voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties” onder paragraaf 4.3.1 “Websites van Albert Heijn en de AH Apps (algemeen)”.

4.3 Je hebt een profiel op ah.nl, of maakt gebruik van de website en de AH app

Albert Heijn biedt een aantal websites en apps aan, waaronder:

 • de websites van Albert Heijn, zoals www.ah.nl ("AH Website") waar je ook online kunt bestellen,

 • een aantal apps ("AH Apps") zoals de Allerhande app ("Allerhande app") en twee persoonlijke boodschappenhulpen Albert Heijn App ("AH App”) en Albert Heijn Compact App ("AH Compact App"), en

 • verschillende online diensten ("AH Online Diensten") die bereikbaar zijn via de AH Website zoals de online fotoservice van Albert Heijn ("AH Fotoservice"), de online ticketservice van Albert Heijn (""AH Lekker Weg Lekker Thuis"), de bloemenbestelwebsite (“AH Bloemist”) en de mobiele telefoniediensten van Albert Heijn ("AH Mobiel").

Ook kun je je inschrijven voor nieuwsbrieven van Albert Heijn.

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we als je van onze websites en apps gebruik maakt?

Wanneer je de websites van Albert Heijn bezoekt of de AH Apps gebruikt, verwerken wij een aantal gegevens van je (zoals je IP-adres en jouw gebruik van de online diensten) om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren.

Wij gebruiken een deel van de verzamelde gegevens ook om onze online diensten zoals de websites van Albert Heijn en de AH Apps aan te passen en te personaliseren, zodat deze beter aansluiten bij jouw gedrag. Zo kunnen we de AH Website of de AH Apps aanpassen aan jouw online surf-, zoek-, en koopgedrag, als we hierover gegevens van jou ontvangen hebben.

Indien jij jouw Bonuskaart hebt geactiveerd, combineren we jouw online gedrag ook met jouw offline aankopen (lees hier meer over in paragraaf 4.4.3 “Mijn Albert Heijn” onder paragraaf 4.4 “Als je gebruik maakt van je Bonuskaart”).

Daarnaast wordt een deel van deze gegevens geanalyseerd en de resultaten worden gebruikt voor segmentatie ten behoeve van het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties van of door Albert Heijn.

Wat houdt dit doel in?

Deze gegevens hebben we ten eerste nodig om de functionaliteit van de websites van Albert Heijn en de AH Apps te bieden. Met deze gegevens zijn onze website- en appbeheerders in staat de websites van Albert Heijn en de AH Apps te beheren, bijvoorbeeld voor het oplossen van technische storingen of het verbeteren van de beschikbaarheid of het gebruiksgemak.

Albert Heijn gebruikt de gegevens ten tweede om de websites van Albert Heijn en de AH Apps aan te passen aan jouw online surf-, zoek-, en koopgedrag, zodat we jou persoonlijker en relevanter kunnen benaderen. Dit betekent bijvoorbeeld dat we de volgorde van getoonde producten kunnen verbeteren voor gemakkelijkere vindbaarheid van producten waarvan wij denken dat ze voor jou relevanter zijn, de plaatsing of zichtbaarheid van bepaalde aanbiedingen op de websites van Albert Heijn of de AH Apps kunnen wijzigen, en bepaalde pagina's of diensten anders kunnen inrichten, eventueel gebaseerd op andere informatie als jij die hebt opgegeven in je Mijn ah.nl, zoals dieetwensen, voorkeuren en interesses profiel (lees hier meer over in paragraaf 4.3.2. "Je Mijn ah.nl profiel"). We doen dit door de informatie over jouw online surf-, zoek-, en koopgedrag te analyseren, segmenten (groepen die bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben) op te bouwen en om jou in één of meer segmenten te plaatsen. Deze segmenten worden door Albert Heijn gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties van Albert Heijn zelf op de websites van Albert Heijn en AH Apps, en via websites van derden. De segmenten kunnen ook gebruikt worden voor campagnes van derden op de websites van Albert Heijn en/of in de AH Apps. Deze personalisatie zie je bijvoorbeeld terug in de schikking van de producten op de zoekresultatenpagina, in de op de homepage getoonde advertenties en aanbiedingen, en onze herinnering aan bepaalde producten nét voor het afrekenen. De logica achter deze vormen van personalisatie verschilt per gebruikte vorm van personalisatie. Zo kijken we bijvoorbeeld welke producten je al een tijdje niet hebt gekocht maar eerder wel regelmatig in jouw mandje zaten, welke producten jij niet bestelt maar wel vaak worden gekocht door klanten die veel andere producten die jij koopt bestellen, en welke producten voldoen aan dezelfde kenmerken als andere producten die jij regelmatig bestelt. Albert Heijn gebruikt alleen informatie voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties als jij daar toestemming voor hebt gegeven. Om deze informatie te verzamelen en om het gebruik van de AH Websites en AH Apps aangenamer te maken worden cookies gebruikt. We plaatsen deze cookies alleen als jij hiervoor toestemming geeft. Lees meer over het gebruik van cookies in het Cookiebeleid van Albert Heijn.

De gegevens worden ten derde door Albert Heijn gekoppeld aan eventuele aanvullende informatie die Albert Heijn van jou heeft ontvangen, bijvoorbeeld door jouw gebruik van een voor Mijn Albert Heijn geactiveerde Bonuskaart (lees hier meer over in paragraaf 4.4.3 "Mijn Albert Heijn" onder paragraaf 4.4 "Als je gebruik maakt van je Bonuskaart"), door jouw gebruik van jouw Mijn ah.nl profiel (lees hier meer over in paragraaf 4.3.2. "Je Mijn ah.nl profiel"), of aan de hand van de terugkoppeling die we van jou hebben ontvangen (lees hier meer over in paragraaf 4.2.1 "Een vraag stellen of een klacht indienen". De koppeling van deze informatie maakt het voor Albert Heijn mogelijk om haar website en communicatie, en de getoonde aanbiedingen en advertenties nog relevanter en persoonlijker te maken.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor gegevens zoals het IP-adres van je computer, tablet smartphone, smartwatch of tablet, de unieke identifiers van op deze devices geplaatste cookies, de bezochte web- of app-pagina's, de internetbrowser waarmee je surft, de duur van een bezoek/sessie, vorige/volgende bezochte sites en daarop geziene advertenties, jouw gebruik van de web- of app-pagina's (zoals product interacties, zoekopdrachten, promotie interacties en stappen in de bestelflow), online transactie data (lees meer daarover in paragraaf 4.3.7.1 "Inzien eerdere online aankopen en aankopen in de AH winkels", en ook offline transacties als je een voor Mijn Albert Heijn geactiveerde Bonuskaart hebt (lees hier meer over in paragraaf 4.3.3.4, "Om je de functionaliteit 'Eerder gekocht' te bieden waarmee je eerdere online en offline aankopen kunt inzien zodat je gemakkelijker online boodschappenlijstjes kan opstellen en bestellingen kan plaatsen"), en ook jouw dieetwensen, voorkeuren en interesses als jij die hebt opgegeven in je Mijn ah.nl profiel (lees hier meer over in paragraaf 4.3.2 "Je Mijn ah.nl profiel" onder paragraaf 4.3.1 "Websites van Albert Heijn en AH Apps (algemeen)").

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens voor dit doel maximaal 27 maanden.

Wat kun je met je eigen profiel op ah.nl?

Je Mijn ah.nl profiel kun je aanmaken op ah.nl, via de AH app of de AH Compact app. Je kunt ook een Ah.nl profiel aanmaken met je inloggegevens van bol.com, en jouw gegevens laten doorgeven aan Albert Heijn. Je kunt je vanaf dat moment eenvoudig aanmelden met je gebruikersnaam en wachtwoord van bol.com. Houd er wel rekening mee dat het wijzigen van je accountgegevens bij bol.com geen invloed heeft op je Ah.nl profielgegevens, of andersom.


4.3.2.1 Centraal beheer van je gegevens voor gebruiksgemak
4.3.2.2 Functionaliteiten bij je Mijn ah.nl profiel
4.3.2.3 Voordeelkaarten opgeven
4.3.2.4 Profielen koppelen


4.3.2.1 Centraal beheer van je gegevens voor gebruiksgemak

De gegevens die je opgeeft bij je inschrijving voor de diverse functionaliteiten worden telkens opgeslagen in je Mijn ah.nl profiel. Deze gegevens kun je centraal inzien en beheren onder "Mijn gegevens". Heb je gegevens eerder elders ingevoerd, dan worden deze bij inschrijving voor andere functionaliteiten voor-ingevuld op het moment dat je je daarvoor aanmeldt. Als de gegevens onjuist zijn, kun je ze daar wijzigen of in je Mijn ah.nl profiel. De wijzigingen worden dan automatisch voor alle functionaliteiten doorgevoerd.

Wat houdt dit doel in?

Om je Mijn ah.nl profiel te kunnen aanmaken en de functionaliteiten te kunnen leveren, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je, waaronder je e-mailadres en wachtwoord. Hierdoor kun je gebruik blijven maken van je Mijn ah.nl profiel en zorgen wij ervoor dat je veilig kunt inloggen. Met een Mijn ah.nl profiel kun je gebruik maken van onze online functionaliteiten, zoals boodschappenlijstjes bewaren, je Kookschrift bewaren, huishoudtips plaatsen op ons forum, en kun je je in- en uitschrijven voor bepaalde diensten en nieuwsbrieven. In je Mijn ah.nl profiel kun je ook een aantal dieetwensen, allergieón, voorkeuren en interesses aangeven die we kunnen gebruiken om de AH Website en AH Apps voor jou te personaliseren. Je kunt optioneel ook je Bonuskaartnummer opgeven.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor het openen van je Mijn ah.nl profiel verwerken wij persoonsgegevens zoals je e-mailadres en wachtwoord. Als je via de Albert Heijn app, of de AH Compact App, een Mijn ah.nl profiel opent, kun je optioneel ook je Bonuskaartnummer opgeven. Afhankelijk van welke functionaliteiten je gebruikt, slaan wij de volgende gegevens voor je op: je favoriete AH winkel, je boodschappenlijst, transactiedata over je online bestellingen, je Kookschrift, huishoudtips door jou geplaatst op ons forum, opgegeven dieetwensen, allergieón, voorkeuren en interesses, en je in- en uitschrijvingen voor bepaalde diensten en nieuwsbrieven binnen Mijn ah.nl.

Hoe lang bewaren we je gegevens hiervoor?

Wij bewaren de meeste van deze gegevens in principe voor onbepaalde tijd. Je kunt je gegevens in je Mijn ah.nl profiel zelf wijzigen of verwijderen en daar ook je instellingen voor diensten en nieuwsbrieven wijzigen. Als je je gegevens hebt verwijderd uit je Mijn ah.nl profiel, zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases wordt doorgevoerd.

4.3.2.2 Functionaliteiten bij je Mijn ah.nl profiel instellen

Met een Mijn ah.nl profiel kun je gebruik maken van verschillende functionaliteiten zoals het maken van boodschappenlijstjes en het bewaren van favoriete recepten (Kookschrift) en plaatsen van huishoudtips op ons webforum. Wanneer je een Mijn ah.nl profiel opent en hiervan gebruik maakt, verwerken wij je gegevens om je Mijn ah.nl profiel aan te kunnen maken en de functionaliteiten van Mijn ah.nl te kunnen leveren.

Als je bijvoorbeeld de functionaliteit ‘Eerder gekocht’ aanzet, kun je zien welke winkelaankopen je in de winkels van Albert Heijn hebt gedaan met je Bonuskaart (lees ook meer hierover in paragraaf 4.3.3.4 “Om je de functionaliteit ‘Eerder gekocht’ te bieden waarmee je eerdere online en offline aankopen kunt inzien zodat je gemakkelijker online boodschappenlijstjes kan opstellen en bestellingen kan plaatsen” onder paragraaf 4.3.1 “Websites van Albert Heijn en AH Apps (algemeen)”). Je kunt in je profiel ook aangeven welke dieetwensen je hebt en of we met bepaalde allergieën rekening moeten houden. Je kan daar ook bepaalde voorkeuren en interesses aangeven waarop wij de websites van Albert Heijn en onze communicatie naar jou zullen aanpassen. Met je Mijn ah.nl profiel kun je online bestellen en je aanmelden voor de AH Sleutelservice, de nieuwsbrief, Profielen koppelen, en Mijn Albert Heijn.

Wat houdt dit doel in?

“Eerder gekocht” laat op de AH Website, in de AH app of in de AH Compact app zien welke producten je in de laatste 90 dagen in de Albert Heijn winkel met je Bonuskaart hebt gekocht. Als je een Mijn ah.nl account hebt en daar je Bonuskaartnummer hebt opgegeven, dan worden ook je online aankopen van de laatste 12 maanden getoond onder "Eerder gekocht". Je kunt je aankoopgegevens sorteren op "laatst of vaakst" gekocht. Ook is het mogelijk om op de AH Website of in de AH App te zien welke producten die je vaak koopt in de Bonusaanbiedingen zijn (te vinden onder de knop "Bonus" in de AH App).

Welke gegevens gebruiken we hiervoor?

Voor de dienst "Eerder gekocht" verwerken we je Bonuskaartnummer, contactgegevens en aankoopgegevens zoals (offline) in de winkel gekochte producten en de AH winkel waar je ze hebt gekocht.

Hoe lang bewaren we je gegevens hiervoor?

Wij bewaren de gegevens over jouw offline aankopen voor de dienst “Eerder gekocht” 90 dagen en jouw online aankopen voor 12 maanden als je Bonuskaart niet voor Mijn Albert Heijn is geactiveerd. We bewaren je online en offline aankopen 27 maanden als je Bonuskaart wel voor Mijn Albert Heijn is geactiveerd.

4.3.2.3 Voordeelkaarten opgeven

Indien jij bij één van de online diensten het nummer van je Bonus-, Air Miles- en/of Gall & Gallkaart opgeeft, worden deze kaartnummers opgeslagen binnen je Mijn ah.nl profiel. Je kunt daarna zelf kiezen voor welke andere diensten wij deze kaartnummers mogen gebruiken. Je kaartnummers worden dus pas doorgevoerd voor een andere (online) dienst als je bij je aanmelding voor die andere dienst aangeeft dat wij je kaartnummer ook daarvoor mogen gebruiken (enkel voor zover daarvoor relevant).

Bijvoorbeeld

Indien je al bent ingeschreven voor Mijn Albert Heijn, en later je Air Miles kaartnummer opgeeft bij je aanmelding voor een Mijn ah.nl profiel, ga je vanaf dat moment alleen Air Miles sparen bij online boodschappen. Pas als je hebt aangegeven dat je je Air Miles kaartnummer ook wilt doorvoeren voor Mijn Albert Heijn krijg je ook de extra Air Miles spaar- en inwissel mogelijkheden van Mijn Albert Heijn. Indien je niet langer wilt dat je kaartnummer wordt gebruikt voor de (online) diensten van Albert Heijn kun je het kaartnummer wissen voor de betreffende dienst in je Mijn ah.nl profiel.

Op welke wijze gebruiken we gegevens als je boodschappen doet via de Albert Heijn app en Ah.nl?

Via de AH Website en Apps van Albert Heijn kun je snel en eenvoudig boodschappen bestellen en laten thuisbezorgen of ophalen bij een AH pick-up point, waaronder ook producten uit het assortiment van Etos en Gall & Gall (lees meer over doorgifte van gegevens aan Gall & Gall onder het kopje Gall & Gall-kaart). Dit zijn dus geen aparte webwinkels, maar het Etos en Gall & Gall assortiment is onderdeel van de AH Website. De gegevens van de bestellingen uit het Etos en Gall & Gall assortiment worden uitsluitend verwerkt door Albert Heijn, die ook zorgt voor de aflevering van je bestelling. Tenzij je hiervoor kiest, geeft Albert Heijn geen persoonsgegevens van je door aan Etos of Gall & Gall. In uitzonderlijke omstandigheden kan Albert Heijn je Mijn ah.nl profiel uitsluiten van online bestellen, bijvoorbeeld in geval van fraude.

Wanneer je een Mijn ah.nl profiel opent, kunnen we je vanaf dat moment aanbiedingen of informatie over winkelen, producten en diensten bij Albert Heijn sturen. We kunnen je gegevens ook gebruiken om je aanbiedingen en informatie over winkelen, producten en diensten van Albert Heijn op social media te laten zien. Lees hierover meer in paragraaf 4.3.5 "Elektronische nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen".

Wanneer je een Mijn Ah.nl profiel opent, verwerken wij je gegevens om:

 • 4.3.3.1 Je online bestelling af te kunnen handelen

 • 4.3.3.2 Om de AH Website en AH Apps aan te passen aan de hand van informatie over jouw aankopen en voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties

 • 4.3.3.3 Om een creditcheck te doen wanneer je online bestellingen wilt afrekenen op grond van een automatische incasso of op rekening

 • 4.3.3.4 Om je de functionaliteit 'Eerder gekocht' te bieden waarmee je eerdere online en offline aankopen kunt inzien zodat je gemakkelijker online boodschappenlijstjes kan opstellen en bestellingen kan plaatsen

 • 4.3.3.5 Om je bepaalde functionaliteiten van de AH Website en de Albert Heijn app te leveren, zoals snel recepten opzoeken uit de Allerhande, makkelijk een boodschappenlijstje maken en deze (automatisch) op loopvolgorde zetten

 • 4.3.3.6 Om je boodschappenlijst binnen de AH Website en de Albert Heijn app uit te breiden met producten van websites van derden

 • 4.3.3.7 Om je snel informatie over je favoriete of dichtstbijzijnde Albert Heijn winkel te laten zien met de functionaliteit 'Je vaste winkel'

 • 4.3.3.8 Gall & Gall kaart

 • 4.3.3.9 Om producten met je eetvoorkeuren te markeren. De dienst "Keuzehulp"

Blokkering van een aanmelding voor online bestellen

Albert Heijn kan in uitzonderlijke omstandigheden je mogelijkheid tot online bestellen blokkeren. Dit kan onder meer indien:

 • een door jou gegeven automatische incasso niet inbaar blijkt en Albert Heijn je herhaaldelijk heeft aangemaand;

 • je als zakelijke klant die op rekening betaalt, tekortschiet in je betalingsverplichtingen;

 • je herhaaldelijk en ten onrechte betwist dat bepaalde online bestelde producten zijn afgeleverd;

 • je online bestelde producten aan de deur weigert te betalen;

 • we vermoeden dat je online producten bestelt voor wederverkoop aan derden;

 • we vermoeden dat je misbruik maakt van je Mijn ah.nl profiel.

Indien je Mijn ah.nl profiel op grond van één van de bovenstaande redenen door ons wordt geblokkeerd, kun je geen online producten meer bestellen totdat je je betalingsachterstand hebt voldaan en/of het door ons geconstateerde misbruik is gestopt. Wanneer je mogelijkheid tot online bestellen wordt geblokkeerd, zullen wij je hiervan per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres op de hoogte stellen.

4.3.3.1 Je online bestelling af te kunnen handelen

Wat houdt dit doel in?

Als je online boodschappen wilt bestellen en deze wilt laten thuisbezorgen of wilt afhalen bij een pick-up point vragen wij je aan te melden voor een Mijn ah.nl profiel via de AH Website of via de Albert Heijn app.

Voor je aanmelding voor online bestellen verwerken wij je persoonsgegevens zoals adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadres (om je aanbiedingen of informatie over winkelen, producten en diensten bij Albert Heijn te sturen), om je bestelling te bevestigen en met je te kunnen communiceren over je bestelling (zoals het tijdstip van aflevering, de inhoud van je bestelling of de bereikbaarheid en beschikbaarheid van een pick-up point), geboortedatum (om te kunnen controleren of je oud genoeg bent om alcohol te bestellen) en telefoonnummer.

Albert Heijn verwerkt een eventueel opgegeven Bonuskaartnummer en de aankoopgegevens van dit Bonuskaartnummer verder voor statistisch onderzoek naar trends in het aankoopgedrag van onze klanten. De resultaten van dit onderzoek zijn niet herleidbaar tot individuele klanten. Lees meer hierover in paragraaf 4.4.1.3 "Om onderzoek te doen naar trends in het aankoopgedrag van onze klanten om ons winkelaanbod en diensten zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten af te stemmen" onder paragraaf 4.4.1 "De AH Bonuskaart".

Lees meer over de nieuwsbrief in paragraaf 4.3.5 "Elektronische nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen".

Jouw keuze; opgeven nummer Bonus-, Air Miles- en/of Gall & Gallkaart

Als je het nummer van je Bonus-, Air Miles- en/of Gall & Gallkaart opgeeft in je Mijn ah.nl profiel, heb je ook bij online bestellen recht op Bonuskorting, Air Miles sparen en/of korting op het Gall & Gall assortiment. Ter verificatie van je Bonuskaart wordt gecheckt of het Bonuskaartnummer bekend is in ons systeem. Lees meer over de Bonuskaart in paragraaf 4.4.1 "De AH Bonuskaart" onder paragraaf 4.4 "Als je gebruik maakt van je Bonuskaart", over Air Miles sparen in paragraaf 4.2.3 "Air Miles Sparen" onder paragraaf 5.2 "Als je winkelt bij Albert Heijn" en over het gebruik van je Gall & Gall kaart in paragraaf 4.3.3.8 "Gall & Gall kaart" onder paragraaf 4.3.1 "Websites van Albert Heijn en AH Apps (algemeen)".

Indien jij in je Mijn ah.nl profiel het nummer van je Bonuskaart opgeeft, wordt dit nummer opgeslagen binnen je Mijn ah.nl profiel. Je kunt zelf bepalen voor welke (online) functionaliteiten van Albert Heijn je je Bonuskaartnummer nog meer wilt laten doorvoeren. Lees meer over welke gegevens we verwerken voor je Mijn ah.nl profiel in paragraaf 4.3.2 "Je Mijn ah.nl profiel" onder paragraaf 4.3.1 "Websites van Albert Heijn en AH Apps (algemeen)".

Let op: Indien je je Bonuskaartnummer opgeeft in je Mijn ah.nl profiel, wordt je Bonuskaartnummer gekoppeld aan je na

Lees meer over de nieuwsbrief in paragraaf 4.3.5 "Elektronische nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen".

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Om je bestellingen te kunnen afleveren, verwerken wij de volgende gegevens: de geplaatste bestelling en de instructies die je aan ons geeft voor aflevering, betaling en (verzilverde) kortingscodes, ontvangen korting, gekozen pick-up point en zakelijke informatie als je een zakelijke klant bent (zoals nummer Kamer van Koophandel, bedrijfsnaam, factuuradres, sector, BTW-nummer), eventueel voor het Bezorgbundel-abonnement opgegeven rekeningnummer, Bonus-, Air Miles- en/of Gall & Gall kaartnummer en gespaarde Air Miles.

Wij verwerken het Bonuskaartnummer om na te gaan of je Bonuskaart een geldige Bonuskaart is. Voor het verstrekken van Bonuskorting hoeven wij geen aankoopgegevens te verwerken.

Albert Heijn verwerkt het Bonuskaartnummer en de aankoopgegevens van dit Bonuskaartnummer verder voor statistisch onderzoek naar trends in het aankoopgedrag van onze klanten. De resultaten van dit onderzoek zijn niet herleidbaar tot individuele klanten. Lees meer hierover in paragraaf 4.4.1.3 "Om onderzoek te doen naar trends in het aankoopgedrag van onze klanten om ons winkelaanbod en diensten zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten af te stemmen" onder paragraaf 4.4 "Als je gebruik maakt van je Bonuskaart".

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren de gegevens van je aanmelding voor een Mijn ah.nl profiel zolang je deze aanmelding aanhoudt. Wij bewaren je aankoopgegevens niet langer dan 27 maanden, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld. Als je het nummer van je Bonus-, Air Miles- en/of Gall & Gallkaart opgeeft worden deze gekoppeld aan je Mijn ah.nl profiel, totdat je deze nummers verwijdert uit je Mijn ah.nl profiel. Als je je gegevens hebt verwijderd uit je Mijn ah.nl profiel, zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases wordt doorgevoerd, tenzij je nog onbetaalde bestellingen hebt.

4.3.3.2 Om de AH Website en AH Apps aan te passen aan de hand van informatie over jouw aankopen, het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties

Wat houdt dit doel in?

Albert Heijn kan de AH Website en AH Apps voor jou personaliseren en relevanter maken door jouw online aankopen te gebruiken. We kunnen je dan bijvoorbeeld andere producten aanraden waarvan we denken dat ze voor jou relevant zijn, of die vaak in combinatie worden gekocht met andere producten in jouw winkelmandje. Ook zouden we je erop kunnen wijzen als we denken dat je een product wat je normaal wel koopt, ditmaal lijkt te vergeten.

Daarnaast worden de gegevens over jouw online aankopen ook gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Lees meer hierover in paragraaf 4.3.1 “Websites van Albert Heijn en AH Apps (algemeen)”. Gegevens over jouw aankopen met jouw Bonuskaart in een Albert Heijn winkel kunnen ook gebruikt worden voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties, maar alleen als jouw Bonuskaart geactiveerd is voor Mijn Albert Heijn (lees hier meer over in paragraaf 4.4.3 “Mijn Albert Heijn” onder paragraaf 4.4 “Als je gebruik maakt van je Bonuskaart”).

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Albert Heijn gebruikt de informatie over jouw eerdere aankopen om de AH Website en AH Apps aan te passen, zoals gegevens over welke producten je kocht, het aantal exemplaren dat je van een product kocht, en de regelmaat waarmee je bepaalde producten koopt. We kunnen deze gegevens combineren met andere gegevens die we over jou ontvingen (lees meer hierover in paragraaf 4.3.1 "Websites van Albert Heijn en AH Apps (algemeen)").

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens maximaal 27 maanden nadat je de laatste keer van deze functionaliteit op de AH Website of de AH Apps gebruik hebt gemaakt.

4.3.3.3 Om een creditcheck te doen wanneer je online bestellingen wilt afrekenen op grond van een automatische incasso of op rekening

Wat houdt dit doel in?

Wanneer jij een product online bestelt dan betaal je pas bij aflevering van het product aan huis. Je kunt dan met pin betalen bij de bezorger. Als je regelmatig producten bij ons bestelt, dan kun je er ook voor kiezen om te betalen via een automatische incasso. Als je een zakelijke klant bent, kun je bovendien betalen op rekening. Voordat wij akkoord gaan met deze vorm van betaling zullen wij een beperkte creditcheck uitvoeren of er een risico is dat jij je betalingsverplichtingen niet zal nakomen (een creditscore check). Dit beperkte onderzoek voeren wij uit via een derde partij, te weten Experian (www.experian.nl).

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Albert Heijn geeft je voorletters, achternaam, geboortedatum, postcode en huisnummer door aan Experian en voor zakelijke klanten verder zakelijke informatie (zoals Kamer van Koophandel uittreksel, bedrijfsnaam, factuuradres, sector, BTW-nummer).

Hoe lang gebruiken wij je resultaten van het onderzoek?

Wij gebruiken de uitkomst van de Experian creditcheck gedurende 24 maanden, daarna worden deze gegevens verwijderd.

4.3.3.4 Om je de functionaliteit ‘Eerder gekocht’ te bieden waarmee je eerdere online en offline aankopen kunt inzien zodat je gemakkelijker online boodschappenlijstjes kan opstellen en bestellingen kan plaatsen.

Wat houdt dit doel in?

Als je de functionaliteit ‘Eerder gekocht’ bekijkt kunnen we je op de AH Website en in de Albert Heijn app op twee manieren inzicht geven in je eerdere aankopen en bestellingen. Hierdoor kun je gemakkelijk boodschappenlijstjes samenstellen en nieuwe bestellingen plaatsen.
Als je online boodschappen bestelt, tonen we de laatste 25 online bestellingen die je eerder bij ons hebt geplaatst. Je kunt je aankoopgegevens sorteren op "laatst of vaakst" gekocht.
Je kunt er ook voor kiezen je Bonuskaartnummer op te geven in je Mijn ah.nl profiel. Je kunt dan de ‘Eerder Gekocht’ functionaliteit aanzetten waarmee jij via de Albert Heijn app (na inloggen met je Mijn ah.nl profiel) of de AH Website je aankopen in de fysieke AH winkels van de laatste drie maanden kunt inzien (let op: op de AH Website en in de Albert Heijn app worden onder de knop ‘Eerder gekocht’ respectievelijk "Mijn Aankopen" ook je online bestellingen van de laatste drie maanden getoond). Je kunt je aankoopgegevens sorteren op "laatst of vaakst" gekocht. Lees meer over wat er gebeurt als je je Bonuskaartnummer opgeeft in je Mijn ah.nl profiel in paragraaf 4.4.1.4 ‘Als je je Bonuskaartnummer opgeeft in je Mijn ah.nl profiel: om je de online Bonuskaart functionaliteiten te bieden (o.b.v. je eerdere aankopen)’ onder paragraaf 4.4 ‘Als je gebruik maakt van je Bonuskaart’. Als je de knop "Bonus" aanklikt kun je zien welke van je favoriete producten in de Bonusaanbieding zijn. Als je zoekt op producten voor je boodschappenlijstje, zetten we de producten die je eerder hebt gekocht hoger in de zoekresultaten (duidelijk te onderscheiden door een blauw ezelsoor).
Indien je in je Mijn ah.nl profiel het nummer van je Bonuskaart opgeeft, wordt dit nummer opgeslagen binnen je Mijn ah.nl profiel. Je kunt zelf bepalen voor welke (online) functionaliteiten van je Mijn Ah.nl profiel je je Bonuskaartnummer nog meer wilt laten doorvoeren. Lees meer over welke gegevens we verwerken voor je Mijn ah.nl profiel in paragraaf 4.3.2 "Je Mijn ah.nl profiel".

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor (optioneel) je Bonuskaartnummer, je online bestellingen van de laatste 12 maanden en de aankopen in de fysieke AH winkels van de laatste 3 maanden, zoals het moment waarop de aankoop heeft plaatsgevonden, en de gekochte producten en hoe vaak je een bepaald product koopt.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je online aankoopgegevens niet langer dan 12 maanden, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld. Je aankopen in de fysieke AH winkels bewaren we voor dit doel niet langer dan 3 maanden, tenzij je een geactiveerde Bonuskaart hebt waardoor we je offline en online aankoopgegevens ook niet langer dan 27 maanden bewaren.


4.3.3.5 Om je bepaalde functionaliteiten van de AH Website en de Albert Heijn app te leveren, zoals snel recepten opzoeken uit de Allerhande, makkelijk een boodschappenlijstje maken en (automatisch) op loopvolgorde zetten

Wat houdt dit doel in?

Via de AH Website en via de Albert Heijn app op je smartphone, smartwatch of tablet kun je naast online boodschappen bestellen ook onder meer snel recepten uit de Allerhande opzoeken, een boodschappenlijstje maken en deze op loopvolgorde zetten van de Albert Heijn winkel waar jij je inkopen doet. Dit kan door je favoriete winkel op te geven binnen je Mijn ah.nl profiel of door binnen de Albert Heijn applicatie op je smartphone, smartwatch of tablet de optie "automatische looproute" aan te vinken.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Afhankelijk van welke functionaliteiten je gebruik maakt, verwerken wij je gegevens zoals je favoriete Albert Heijn winkel, je boodschappenlijstje, de loopvolgorde van je boodschappenlijstje, in welke Albert Heijn winkel je aan het winkelen bent en je favoriete recepten.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens maximaal 27 maanden nadat je de laatste keer van deze functionaliteit op de AH Website of via de Albert Heijn app gebruik hebt gemaakt.

4.3.3.6 Om je boodschappenlijst binnen de AH Website en de Albert Heijn app uit te breiden met producten van websites van derden

Wat houdt dit doel in?

We bieden je de mogelijkheid om producten aan je boodschappenlijstje toe te voegen via geselecteerde websites van derden (zoals leveranciers van A-merken die Albert Heijn verkoopt en receptensites zoals Smulweb). Op de sites van deze derden kun je hiervoor een knop vinden. Als je daar op klikt wordt het product automatisch aan je boodschappenlijst toegevoegd. We plaatsen daarvoor een iframe op de website van deze derden. Vervolgens kun je met je Mijn ah.nl profiel het product bestellen en door ons thuis laten bezorgen. Om het gebruik van deze functionaliteit te kunnen evalueren houden wij bij vanaf welke partnerwebsite je een product toevoegt aan je lijstje.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

We houden bij welke producten je op je boodschappenlijstje zet. Ook kunnen we zien vanaf welke partnerwebsite je producten aan je boodschappenlijstje hebt toegevoegd als je gebruik maakt van de hiervoor bedoelde knop.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens maximaal 27 maanden nadat je de laatste keer van deze functionaliteit op de AH Website of via de Albert Heijn app gebruik hebt gemaakt.


4.3.3.7 Om je snel informatie over je favoriete of dichtstbijzijnde Albert Heijn winkel te laten zien met de functionaliteit 'Je vaste winkel'

Wat houdt dit doel in?

Als je de functionaliteit 'Je vaste winkel' in je Mijn ah.nl profiel aanzet, kunnen we je in een oogopslag handige informatie over deze winkel laten zien, zoals de openingstijden, het adres, een kaart van de omgeving, en het telefoonnummer. We kunnen je hier ook laten zien met een kaart of op basis van een door jouw opgegeven adres welke winkels nog meer in de buurt zitten.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

We leggen vast welke winkel jouw vaste winkel is, of kunnen een door jouw opgegeven adres gebruiken om aan te geven welke winkels het dichtst in de buurt zitten.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

We bewaren deze gegevens in beginsel onbeperkt, totdat je deze gegevens of je gehele Mijn ah.nl profiel sluit.


4.3.3.8 Gall & Gall kaart

Wat houdt dit doel in?

Wanneer je bij één van onze online diensten het nummer van je Gall & Gallkaart opgeeft, gebruiken wij je gegevens zodat je ook online korting kunt krijgen op het Gall & Gallassortiment. Als je je Gall & Gallkaartnummer opgeeft in je Mijn ah.nl profiel of bij je AH Webwinkelinschrijving, koppelen wij deze aan je Mijn ah.nl profiel zodat je ook bij online bestellingen korting kunt krijgen op Gall & Gall assortiment.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wanneer je het nummer van je Gall & Gall kaart opgeeft verwerkt Albert Heijn je Gall & Gallkaartnummer en ontvangen kortingen.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

We bewaren je Gall & Gallkaart nummer totdat je je Mijn ah.nl profiel sluit of je Gall & Gallkaartnummer verwijdert. De ontvangen kortingen zelf blijven onbeperkt bewaard.

4.3.3.9 Om producten met je eetvoorkeuren te markeren. De dienst "Keuzehulp"

Wat houdt dit doel in?

Albert Heijn kan je met de dienst "Keuzehulp" helpen om te zien welke producten aan je eetvoorkeuren voldoen. Als je deze dienst aanzet en aangeeft welke voorkeuren je hebt, markeren we de productfoto met een teken dat dit product niet voldoet aan je eetvoorkeuren. Voorbeelden van mogelijke voorkeuren zijn: "Vegan, Vegetarisch, zonder gluten en zonder lactose". Ook gebruiken we de opgegeven voorkeuren om onze communicatie, online diensten zoals de websites van Albert Heijn, de handscanner en de AH Apps zoveel mogelijk aan te passen en te personaliseren, zodat deze beter aansluiten bij jouw voorkeuren. Daarnaast verzamelen en gebruiken we deze voorkeuren om relevante aanbiedingen en advertenties van Albert Heijn of van derden te tonen.

Albert Heijn gebruikt jouw opgegeven voorkeuren pas voor deze dienst nadat jij deze dienst hebt aangezet.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

We gebruiken jouw opgegeven voorkeuren samen met de andere gegevens die we van je hebben en leggen vast dat jij deze dienst hebt aangezet.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

We gebruiken je opgegeven voorkeuren zolang als dat je de dienst aan hebt staan. Wanneer je de dienst uitzet verwijderen we je voorkeuren.

Wat kun je allemaal met de AH app en AH Compact app, en welke gegevens hebben we daarvoor nodig?

Onze mobiele bestelhulp apps kennen veel van de functionaliteiten die de AH Website en een Mijn Ah.nl profiel ook bieden. De functionaliteiten die alleen via de mobiele applicaties beschikbaar zijn, en de gegevens die in dat kader verwerkt worden, worden in de volgende paragrafen beschreven. De AH app bevat alle functionaliteiten. Ten aanzien van de AH Compact App zijn de functionaliteiten beschreven in de paragrafen 4.3.4.3 t/m 4.3.4.5 en de paragrafen 4.3.4.7 t/m 4.3.4.9 niet van toepassing.

 • 4.3.4.1 Bonuskaart toevoegen aan je Mijn ah.nl profiel door middel van scan

 • 4.3.4.2 Boodschappen toevoegen aan boodschappenlijst

 • 4.3.4.3 Synchroniseren van boodschappenlijst en recepten

 • 4.3.4.4 Winkelvinder

 • 4.3.4.5 Je boodschappenlijstje automatisch op loopvolgorde zetten van de dichtstbijzijnde winkel

 • 4.3.4.6 Communicatie met Albert Heijn via de AH app en de AH Compact App

 • 4.3.4.7 Social media
 • 4.3.4.8 Suggestie voor draadloze netwerken
 • 4.3.4.9 Caching
 • 4.3.4.10 Mijn Bonus Box

4.3.4.1 Bonuskaart toevoegen aan je Mijn ah.nl profiel door middel van scan

Wat houdt dit doel in?

Je kunt je Bonuskaart toevoegen aan je Mijn ah.nl profiel door deze met je smartphone of tablet te scannen. Op deze manier hoef je niet zelf je Bonuskaartnummer aan je profiel toe te voegen. Lees meer over je Mijn ah.nl profiel in paragraaf 4.3.2 "Je Mijn ah.nl profiel" onder paragraaf 4.3.1 "Websites van Albert Heijn en AH Apps (algemeen)".

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

De AH app en AH Compact app hebben hiervoor toegang nodig tot de camera van je smartphone of tablet. We verwerken je Bonuskaartnummer wanneer je je Bonuskaart scant.

Hoe lang hebben wij toegang tot je gegevens?

Toegang tot de camera vindt plaats zodra je de functionaliteit inschakelt en vervolgens tot nadat de scan van de barcode is gemaakt. De scan zelf wordt niet opgeslagen. Lees meer over hoe lang wij je Bonuskaartnummer bewaren in paragraaf 4.4.1.1 "Om je Bonuskortingen te kunnen verstrekken" onder paragraaf 5.4 "Als je gebruik maakt van je Bonuskaart".

4.3.4.2 Boodschappen toevoegen aan boodschappenlijst

Wat houdt dit doel in?

Via de AH app en de AH Compact app kun je boodschappen toevoegen aan je boodschappenlijst door de barcode van een product te scannen, of door het product door middel van spraak toe te voegen. Lees meer over je boodschappenlijst in paragraaf 4.3.2 "Je Mijn ah.nl profiel" onder paragraaf 4.3.1 "Websites van Albert Heijn en AH Apps (algemeen)".

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

De AH app en de AH Compact app hebben voor het toevoegen van producten aan je boodschappenlijst toegang nodig tot de camera en/of de microfoon van je smartphone of tablet. Nadat je een scan hebt gemaakt, verwerken we welke boodschappen je toevoegt aan je boodschappenlijst.

Hoe lang hebben wij toegang tot je gegevens?

Toegang tot de camera vindt plaats zodra je de functionaliteit inschakelt en vervolgens tot nadat de scan van de barcode is gemaakt. De scan zelf wordt niet opgeslagen. Toegang tot de microfoon vindt plaats nadat je in algemene zin toestemming hebt gegeven voor deze mogelijkheid, en vervolgens zolang de je de knop met de microfoon ingedrukt houdt. De mogelijkheid van toegang tot de microfoon in algemene zin kun je beheren in de instellingen van je smartphone of tablet . Lees meer over hoe lang wij je Boodschappenlijstje bewaren in paragraaf 4.3.3.5 "Om je bepaalde functionaliteiten van de AH Website, de AH app en de AH Compact app te leveren, zoals snel recepten opzoeken uit de Allerhande, makkelijk een boodschappenlijstje maken en deze (automatisch) op loopvolgorde zetten" onder paragraaf 4.3.1 "Websites van Albert Heijn en AH Apps (algemeen)".


4.3.4.3 Synchroniseren van boodschappenlijst en recepten

Wat houdt dit doel in?

Je kunt in de Albert Heijn app een boodschappenlijst afmaken of een recept nalezen waar je mee bezig was op je computer met de functionaliteit 'Synchroniseren van boodschappenlijst en recepten'. Je kunt in de Albert Heijn app, onder "Instellingen" aangeven of je je boodschappenlijst en recepten wilt synchroniseren binnen je Mijn ah.nl profiel. Als je voor deze optie kiest, dan worden je boodschappenlijst en/of recepten beschikbaar gemaakt op andere apparaten waarop je met je Mijn ah.nl profiel bent ingelogd.

Deze paragraaf is niet van toepassing op de AH Compact App.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor de inhoud van je boodschappenlijstje en recepten (inclusief eventuele foto's die je hebt toegevoegd), en de gegevens van je Mijn ah.nl profiel. Lees meer over je Mijn ah.nl profiel in paragraaf 4.3.2 "Je Mijn ah.nl profiel" onder paragraaf 4.3.1 "Websites van Albert Heijn en AH Apps (algemeen)".

Hoe lang hebben wij toegang tot je gegevens?

Wij bewaren deze gegevens maximaal 27 maanden nadat je de laatste keer van de Albert Heijn app gebruik hebt gemaakt.

4.3.4.4 Winkelvinder

Wat houdt dit doel in?

Als je daarvoor kiest, kun je in de Albert Heijn app op basis van je huidige locatie de dichtstbijzijnde Albert Heijn winkel vinden.

Deze paragraaf is niet van toepassing op de AH Compact App.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

De Albert Heijn app verwerkt je geolocatie om de dichtstbijzijnde Albert Heijn winkel te vinden en heeft hiervoor toegang nodig tot de GPS functie van je smartphone of tablet.

Hoe lang hebben wij toegang tot je gegevens?

De Albert Heijn app verwerkt je geolocatie nadat je de Albert Heijn applicatie toestemming hebt gegeven voor deze mogelijkheid en vervolgens voor zolang als de Albert Heijn applicatie actief is. Zodra je de Albert Heijn app verlaat zal je geolocatie niet meer worden verwerkt. Je kunt ervoor zorgen dat de Albert Heijn app geen toegang meer heeft tot de GPS functie door je toestemming in te trekken in de geolocatie-instellingen van je smartphone of tablet.

4.3.4.5 Je boodschappenlijstje automatisch op loopvolgorde zetten van de dichtstbijzijnde winkel (alleen voor Android)

Wat houdt dit doel in?

Indien je daarvoor kiest, kan de AlbertHeijn app je boodschappenlijst automatisch op loopvolgorde zetten voor de Albert Heijn winkel waar jij bent. De Albert Heijn app wordt in dat geval door je besturingssysteem (zonder daarvoor je exacte locatie te gebruiken) op de hoogte gebracht in welke Albert Heijn winkel je aan het winkelen bent. Dit gebeurt als je je binnen een straal van 100 meter bij een Albert Heijn winkel bevindt. Jij krijgt in dat geval ook een notificatie met de uitnodiging om je boodschappenlijstje te openen. Als je deze notificaties niet wilt ontvangen op je smartwatch dan kun je dit aangeven door op je smartwatch tweemaal kort op het bericht te tappen. Je ontvangt deze notificaties dan nog wel op je smartphone. Als je dat ook liever niet wilt, dan kun je de optie "automatische looproute" weer uitzetten in de Albert Heijn app instellingen of je locatie voor de Albert Heijn app uitzetten in de instellingen van je smartphone. De Albert Heijn app gebruikt de Albert Heijn winkel waarin je aan het winkelen bent alleen om de producten op loopvolgorde te zetten. Albert Heijn krijgt geen inzicht in de exacte locatie van je smartphone, smartwatch of tablet in de winkel. Lees meer over je boodschappenlijst onder paragraaf 4.3.2 "Je Mijn ah.nl profiel".

Deze paragraaf is niet van toepassing op de AH Compact App.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Om je boodschappenlijst op automatische loopvolgorde te zetten, verwerkt de Albert Heijn app je boodschappenlijst en in welke Albert Heijn winkel je je bevindt. De Albert Heijn winkel waarin je je bevindt wordt bepaald op basis van standaardfunctionaliteit van je smartphone, smartwatch of tablet (geofencing). De Albert Heijn app wordt daarbij alleen op de hoogte gebracht in dat je je binnen 100 meter van een Albert Heijn winkel bevindt en verkrijgt niet je exacte locatie.

Hoe lang hebben wij toegang tot je gegevens?

Albert Heijn kan pas inzicht krijgen in de Albert Heijn winkel waar jij bent als je geolocatie voor de Albert Heijn app hebt aangezet in de instellingen van je smartphone, smartwatch of tablet en je daarnaast ook in de Albert Heijn instellingen in de applicatie zelf de optie "automatische looproute" hebt aangezet. De Albert Heijn app houdt inzicht in de Albert Heijn winkel waar jij bent zolang de Albert Heijn applicatie actief is of totdat je deze toestemming weer intrekt door in de Albert Heijn app instellingen de optie "automatische looproute" uit te zetten. Via de instellingen van je smartphone, smartwatch of tablet kun je de nauwkeurigheid van je geolocatie en de straal waarbinnen je notificaties krijgt wijzigen en ook uitzetten.


4.3.4.6 Communicatie met Albert Heijn via de Albert Heijn app

Wat houdt dit doel in?

Je kunt in de AH app en de AH Compact app op verschillende manieren met Albert Heijn communiceren. Zo kun je suggesties ter verbetering van de Albert Heijn app aan ons sturen, de Albert Heijn app beoordelen, een bericht sturen aan onze klantenservice, en onze klantenservice bellen. Lees meer over contact met onze klantenservice in paragraaf 4.2.1 "Een vraag stellen of een klacht indienen".

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor het toesturen van een suggestie over de verbetering van de AH app en de AH Compact app verwerken we je emailadres als je dat opgeeft (optioneel). Wij gebruiken je email adres om eventueel aanvullende vragen te stellen over je suggestie. Als je geen emailadres opgeeft, dan wordt je suggestie anoniem verwerkt.

Voor berichten aan onze klantenservice vragen we altijd je emailadres. Wij verwerken je emailadres alleen om op je berichten te reageren.

Als je onze klantenservice via éé van de AH apps wilt bellen, dan vullen we het telefoonnummer van onze klantenservice voor je in waarna deze direct gebeld wordt.

Voor het beoordelen van de AH app word je naar de betreffende app store van je smartphone of tablet geleid. Wij verwerken in dat geval geen gegevens van je.

Hoe lang hebben wij toegang tot je gegevens?

Wij bewaren vragen, klachten en je contactgegevens niet langer dan 2 jaar, tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren.


4.3.4.7 Social media

Wat houdt dit doel in?

Je kunt via de Albert Heijn app recepten delen via Facebook en Twitter. Wanneer je in "Instellingen" de opties voor Facebook en/of Twitter aan zet, dan wordt je gevraagd je inloggegevens voor het betreffende sociale netwerk op te geven. Vervolgens kun je via "Recepten" ervoor kiezen om een recept via het betreffende sociale netwerk te delen.

Deze paragraaf is niet van toepassing op de AH Compact App.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Via de Albert Heijn app wordt je gevraagd in te loggen op Facebook en/of Twitter. Je inloggegevens worden rechtstreeks doorgegeven aan het betreffende sociale netwerk. Nadat je bent ingelogd op het sociale netwerk, geeft het sociale netwerk Albert Heijn toegang tot je naam, profielfoto en andere publieke informatie op het netwerk waarop je bent ingelogd. Wij gebruiken deze gegevens echter niet. We vragen je toestemming om namens jou op je sociale netwerk te kunnen posten. Wij doen dit zodat we de recepten die je zelf selecteert te kunnen delen. Wij zullen nooit voor andere doeleinden of uit eigen beweging op jouw sociale netwerk berichten posten.

Hoe lang hebben wij toegang tot je gegevens?

Wij slaan je inloggegevens van je sociale netwerk niet op. Je zult wel ingelogd blijven op het sociale netwerk zolang als je de optie voor het betreffende sociale netwerk in "Instellingen" aan hebt staan.


4.3.4.8 Suggestie voor draadloze netwerken

Wat houdt dit doel in?

Wanneer je in een AH winkel bent, dan kijkt de Albert Heijn Assistant of er een AH netwerk beschikbaar is waar je gebruik van kunt maken. In veel AH winkels biedt Albert Heijn gratis wifi aan. Wanneer je wifi op je smartphone of tablet aan hebt staan, én de ALbert Heijn app open hebt staan, én er contact kan worden gemaakt met een hotspot in een AH winkel, dan verschijnt er een pop-up in de Albert Heijn app waarmee je wordt gevraagd of je van het AH netwerk gebruik wilt maken.

Deze paragraaf is niet van toepassing op de AH Compact App.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

De Albert Heijn app heeft hiervoor toegang nodig tot de wifi netwerkadapter van je smartphone of tablet.

Hoe lang hebben wij toegang tot je gegevens?

Toegang tot de wifi netwerkadapter vindt plaats zolang je de Albert Heijn app open hebt staan. Zodra je de Albert Heijn app sluit zal de toegang tot de wifi netwerkadapter eindigen.

4.3.4.9 Caching

Wat houdt dit doel in?

In de AH app en de AH Compact app kunnen bijvoorbeeld plaatjes van recepten, product informatie en je boodschappenlijst lokaal op je smartphone of tablet worden opgeslagen. Dit gebeurt zodat deze gegevens sneller beschikbaar zijn in de app en er minder belasting is op je mobiele verbinding. Deze plaatjes e.d. worden opgeslagen in je foto's en video's / media map van je smartphone of tablet. Wij gebruiken deze toegang alleen om tijdelijk bestanden van de AH app en de AH Compact app in op te slaan.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

De AH app en de AH Compact app hebben hiervoor toegang nodig tot de bestanden map van je smartphone of tablet.

Hoe lang hebben wij toegang tot je gegevens?

Toegang tot de bestanden map vindt plaats zolang je de app op je smartphone of tablet hebt geïnstalleerd.

4.3.4.10 Mijn Bonus Box

Wat houdt dit doel in?

Als je je hebt aangemeld voor Mijn Albert Heijn, ontvang je een deel van je persoonlijke aanbiedingen in de Mijn Bonus Box in de AH App. We berekenen hiervoor 10 aanbiedingen waarvan we denken dat ze bij je passen, en plaatsen ze in je Mijn Bonus Box. In de Mijn Bonus Box kan je een maximum van 5 persoonlijke aanbiedingen activeren voor extra korting in de winkel. Lees meer over het ontvangen van persoonlijke aanbiedingen in paragraaf 4.4.3.1 “Om op basis van jouw gegevens, instellingen en aankopen specifiek op jou afgestemde (Persoonlijke)aanbiedingen, bedankjes, verjaardagsverrassingen, acties en relevante informatie te sturen voor producten en/of diensten van Albert Heijn en de website verder voor jou te personaliseren”.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Om de persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen in de Mijn Bonus Box, analyseren we de met jouw Bonuskaart gedane aankopen en je websitebezoekgegevens zoals:

• de specifieke producten die je koopt bij Albert Heijn

• het bedrag dat je per keer besteedt bij Albert Heijn

• de plaats en tijd waarop je een aankoop doet en hoe en via welk kanaal je dat doet (bijv. in een winkel, online via ah.nl of de AH App op je smartphone)

• wat je op onze website en in de AH App bekijkt en doet

• welke persoonlijke aanbiedingen je in je Mijn Bonus Box activeert

• wat je in onze nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen aanklikt

• de manier waarop je online of in onze winkels betaalt

Verder verwerken we je Bonuskaartnummer en de gegevens die je aan ons hebt opgegeven zoals je naam, geslacht, adres, woonplaats, e-mailadres, instellingen, voorkeuren en geboortedatum. Je geboortedatum verwerken we om te controleren of we je aanbiedingen voor alcoholische dranken mogen doen en (als je daarvoor kiest) een verrassing te sturen rond je verjaardag.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

We analyseren je aankoop- en websitebezoekgegevens en activeergedrag over een periode van maximaal 27 maanden. Hierna worden deze gegevens onomkeerbaar versleuteld en kunnen we je aankoop- en websitebezoekgegevens en activeergedrag niet meer herleiden tot je Bonuskaartnummer en je naam, adres en woonplaatsgegevens.

Hoe zit het met gegevens voor nieuwsbrieven?

Op diverse plaatsen op de AH Website, je Mijn ah.nl profiel, de AH Fotoservice en de AH app en AH Compact app kun je je aanmelden voor het ontvangen van onze elektronische nieuwsbrief met onze aanbiedingen en algemene informatie over bijvoorbeeld onze winkels, het klantenpanel, promotionele acties en recepten. Je kunt je hier ook weer voor afmelden, in je Mijn ah.nl profiel.

Als je een Mijn ah.nl profiel opent sturen wij je aanbiedingen of informatie over winkelen, producten en diensten bij Albert Heijn. Je kunt je hiervoor afmelden via de link in de e-mail of je instellingen voor de nieuwsbrieven, informatie en aanbiedingen wijzigen via je Mijn ah.nl profiel.

Albert Heijn verwerkt in dit verband je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • 4.3.5.1 Om je onze nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen toe te sturen

 • 4.3.5.2 Om onderzoek te doen naar de effectiviteit van onze nieuwsbrief en direct marketing

4.3.5.1 Om je onze nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen toe te sturen

Wat houdt dit doel in?

Wij verwerken je gegevens om je onze nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen toe te sturen. We kunnen je gegevens ook gebruiken om je aanbiedingen en informatie over winkelen, producten en diensten van Albert Heijn op social media te sturen. Indien je deze nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen niet meer wenst te ontvangen dan kun je je uitschrijven op de in de nieuwsbrief, informatie of aanbieding aangegeven wijze. Je kunt verder je instellingen voor de nieuwsbrieven, informatie en aanbiedingen wijzigen via je Mijn ah.nl profiel.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor het versturen van onze nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen verwerken wij je inschrijving op de nieuwsbrief en de door jou opgegeven contactgegevens zoals je e-mailadres. Optioneel kunnen we je ook vragen om je naam en geslacht zodat we je persoonlijk kunnen adresseren.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je inschrijving en je contactgegevens in principe voor onbepaalde tijd totdat je aangeeft dat je onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. In dat geval registreren we wel nog dat je je hebt afgemeld.

4.3.5.2 Om onderzoek te doen naar de effectiviteit van onze nieuwsbrief en direct marketing

Wat houdt dit doel in?

Wij voeren onderzoek uit naar de effectiviteit van de verstuurde nieuwsbrieven, informatie en aanbiedingen door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze nieuwsbrieven en direct marketing te evalueren en te verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens ook om inzichtelijk te maken hoe de verstuurde nieuwsbrieven, informatie en aanbiedingen bijdragen aan de ontwikkeling van klantsegmenten en welke bijdrage zij leveren aan de bedrijfsresultaten.

Zo kijken we bijvoorbeeld of er gereageerd wordt op de verstuurde informatie en aanbiedingen, welke producten en diensten populair zijn en hoe we ons winkelassortiment en onze marketing kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. De onderzoeksresultaten worden op geaggregeerde basis gerapporteerd of op geautomatiseerde wijze beoordeeld bij het opstellen van nieuwsbrieven. Dit betekent dat de resultaten ook worden gebruikt om de effectiviteit van onze nieuwsbrieven te verbeteren door deze met segmentering op basis van jouw open- en klikgedrag aan te passen. De geaggregeerde rapporten zijn op geen enkele wijze tot individuele klanten te herleiden. Voor dit doel ontvangen we tevens op geaggregeerde en geanonimiseerde basis rapporten van derde partijen. Wij voeren deze analyses en beoordelingen uit op grond van ons gerechtvaardigd belang jou een zo goed mogelijke en relevante nieuwsbrief te sturen.

We kunnen jouw open- en klikgedrag ook gebruiken om jouw persoonlijke mails verder te personaliseren, als je je hebt ingeschreven voor de Mijn Bonus Box. Lees meer over het gebruik van jouw open- en klikgedrag in paragraaf 4.4.3.1 “Om op basis van jouw gegevens, instellingen en aankopen specifiek op jou afgestemde (persoonlijke) aanbiedingen, bedankjes, verjaardagsverrassingen, acties en relevante informatie te sturen voor producten en/of diensten van Albert Heijn en de website verder voor jou te personaliseren”.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

We verwerken hiervoor het kenmerk en de verzenddatum van de verstuurde e-mail, het type informatie of aanbiedingen dat is verstuurd, welke versie van de nieuwsbrief, informatie of aanbiedingen is verstuurd, of er bij het versturen van de nieuwsbrief, informatie of aanbiedingen gebruik is gemaakt van een A/B test, of de nieuwsbrief is geopend, op welke link in de nieuwsbrief, informatie of aanbiedingen is geklikt en of het verzenden van een specifieke e-mail heeft bijgedragen aan de bedrijfsresultaten.
Indien je ons toestemming hebt gegeven voor het verzamelen en uitlezen van cookies zullen wij ook een koppeling maken tussen de informatie over jouw open- en klikgedrag in de nieuwsbrieven met de informatie die is verzameld via cookies en het gedrag op de site. Lees meer hierover in paragraaf 4.5 "Als je toestemming geeft voor het gebruik van cookies" en in het Cookiebeleid.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren de gegevens rondom verzending en de inhoud van de e-mail, nieuwsbrief, informatie of aanbiedingen maximaal 27 maanden. De geaggregeerde resultaten worden onbeperkt bewaard.

Welke andere online diensten bieden wij aan, en welke gegevens hebben we daarvoor nodig?

Albert Heijn biedt ook een aantal online diensten aan die bereikbaar zijn of geladen worden via de AH Website, zoals AH Mobiel, AH Lekker Weg Lekker Thuis en AH Bloemist. Wij verwerken voor deze diensten een aantal gegevens van je (zoals je IP-adres) om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren, en wij verwerken de gegevens die door jou zijn verstrekt om je bestelling te verwerken. Afhankelijk van de AH Online Dienst die je wilt gebruiken, verwerken wij je gegevens als volgt:

4.3.6.1 AH Mobiel

Wanneer je een AH Mobiel pakket hebt gekocht, verzamelt Albert Heijn in principe geen persoonsgegevens van je. Je kunt op anonieme basis gebruik maken van AH Mobiel.

4.3.6.2 AH Mobiel Nummerbehoud

Wanneer je op de website van AH Mobiel nummerbehoud verzoekt, verwerkt Albert Heijn jouw persoonsgegevens om je verzoek te behandelen.

Wat houdt dit doel in?

Wanneer je je huidige mobiele telefoonnummer van je huidige mobiele aanbieder wilt behouden, kun je nummerbehoud aanvragen bij AH Mobiel van Albert Heijn. Albert Heijn zal dan bij jouw huidige mobiele aanbieder het verzoek indienen om jouw mobiele nummer over te zetten naar AH Mobiel, zodat je gewoon met je huidige mobiele nummer kunt blijven bellen. Jouw gegevens worden doorgegeven aan je huidige mobiele aanbieder, zodat deze kan verifiëren of de persoon die nummerbehoud aanvraagt ook dezelfde persoon is als degene die in het verleden het telefoonnummer van de huidige mobiele aanbieder heeft toegewezen gekregen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Om jouw huidige mobiele nummer mee te nemen naar AH Mobiel, heeft Albert Heijn de volgende gegevens van jou nodig: je mobiele telefoonnummer en simkaartnummer van AH Mobiel, je mobiele telefoonnummer en simkaartnummer van je huidige mobiele aanbieder, je achternaam, voorvoegsels, voorletters, geslacht, geboortedatum en je adres.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je gegevens voor het doel van nummerbehoud gedurende een periode van 3 maanden na de afronding tot nummerbehoud. Deze periode van 3 maanden is nodig om eventuele nazorg te kunnen verrichten wanneer in het proces van Nummerbehoud problemen mochten optreden.

4.3.6.3 AH Mobiel Opwaarderen en Slim

Wanneer je op de website van AH Mobiel gebruik wilt maken van de diensten SMS opwaarderen, Online opwaarderen, AH Slim Only app en Slim betalen, verwerkt Albert Heijn jouw gegevens om je de diensten aan te kunnen bieden.

Wat houdt dit doel in?

Voor AH Mobiel prepaid bellen klanten zijn een aantal opwaardeerdiensten geïntroduceerd naast het opwaarderen via in de winkel aangeschafte opwaardeerbonnen. Dat zijn SMS opwaarderen en Online opwaarderen. Met deze diensten kun je via een SMS een betaalopdracht geven om je beltegoed op te waarderen, of via een iDEAL betaling je beltegoed opwaarderen. Voor AH Mobiel slim only is het uitsluitend mogelijk om via een mobiele app het tegoed in de basisbundel op te waarderen en om additionele bundels aan te schaffen. Met deze mobiele app AH Slim Only geef je via SlimBetalen betaalopdrachten aan je bank of betaal je direct met een iDeal betaling voor de mobiele producten die je in de app aanschaft. Voor AH Mobiel prepaid internetten is het uitsluitend mogelijk om op te waarderen via een iDeal betaling, deze dienst heet Online Opwaarderen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Hiervoor gebruiken we jouw mobiele telefoonnummer (AH Mobiel), achternaam rekeninghouder, voorvoegsels rekeninghouder, voorletters rekeninghouder, en leeftijd (uitsluitend in geval van automatische incasso opdrachten, of je voldoet aan de leeftijdsgrens van 18 jaar).

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je gegevens tot maximaal 12 maanden na de laatste transactie. Deze periode van 12 maanden is nodig zodat je de dienst nogmaals kunt gebruiken, zonder dat je je telkens opnieuw moet registreren. Daarnaast is het noodzakelijk om eventuele klantvragen over betalingstransacties tot een jaar terug te kunnen beantwoorden.

4.3.6.4 AH Lekker Weg Lekker Thuis

Wanneer je op de website van AH Lekker Weg Lekker Thuis beltegoed, een gift card of een ticket voor een evenement koopt, verwerkt Albert Heijn je gegevens om je bestelling af te handelen en indien noodzakelijk om het gekochte beltegoed, de gekochte gift card of het gekochte ticket op naam te zetten.

Wat houdt dit doel in?

Albert Heijn gebruikt de door jou verstrekte gegevens enkel om je je bestelde beltegoed, gift card, of ticket voor een evenement naar jouw e-mailadres te sturen. We gebruiken je e-mailadres en telefoonnummer om je per e-mail of per SMS op de hoogte te houden van wijzigingen en annuleringen van het evenement. We gebruiken je postcode om inzicht te krijgen welke producten in welke delen van het land worden gebruikt.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Albert Heijn verwerkt de gegevens die je bij je bestelling van bij AH Lekker Weg Lekker Thuis van beltegoed, ticket of gift card op de website Ah.nl aan Albert Heijn hebt verstrekt, zoals je naam, e-mailadres, postcode (optioneel) en je telefoonnummer (optioneel). We kunnen je niet per SMS op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in tijd of datum, of annuleringen van een evenement als je je mobiele telefoonnummer niet hebt opgegeven. We geven jouw persoonsgegevens door aan de leverancier van het beltegoed, gift card, of ticket voor een evenement om je te kunnen helpen met vragen aan de klantenservice. Deze leveranciers heten Touch Incentive Marketing B.V., Lekkerland Nederland B.V., en Blackhawk Networks Limited. Als je tickets voor een evenement koopt op de website van AH Lekker Weg Lekker Thuis delen wij je gegevens met de organisator van het evenement zodat deze je bijvoorbeeld kan informeren over een wijziging van de tijd of plaats, of annulering van het evenement. Als je bij de aankoop van een van de producten Air Miles verzilvert, verwerken we ook je Air Mileskaartnummer, je geboortedatum, het aantal Air Miles dat je verzilvert, en het moment van verzilveren. Ten slotte ontvangen we je bankrekeningnummer van onze betalingsdienstverlener en slaan dit op voor fraudebestrijding.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je gegevens tot maximaal 24 maanden na het moment waarop het beltegoed, het ticket of de gift card was gekocht. Tickets voor evenementen zijn soms een jaar van te voren te koop, waardoor deze periode noodzakelijk is om je bestelling te verwerken en eventuele klantvragen over evenementen tot een jaar terug te kunnen beantwoorden. De gegevens over verzilvering van Air Miles bij de aankoop van producten op Lekker Weg Lekker Thuis worden een jaar opgeslagen. De gegevens worden hierna onherroepelijk geanonimiseerd of verwijderd. Je bankrekeningnummer verwijderen we na enkele dagen.

4.3.6.5 AH Specialty Stores

Wanneer je producten op ah.nl koopt in een van de specialty stores zoalsde AH Bloemist, de AH Taartenbakker of de AH Vakslager, verwerkt Albert Heijn de door jou opgegeven gegevens om je bestelling af te handelen.

Wat houdt dit doel in?

Albert Heijn gebruikt de door jou verstrekte gegevens om je bestelling te verwerken en te bezorgen. Indien je gebruik maakt van een gastaccount gebruiken wij je e-mailadres voor de bevestiging van je bestelling. We kunnen je e-mailadres ook gebruiken om je andere aanbiedingen per e-mail te sturen, als je je hier niet voor afmeldt. We nemen telefonisch contact op als er iets is met je bestelling. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er niet opengedaan wordt op het adres van de ontvanger, of het bestelde product niet op voorraad is.
Bij sommige specialty stores kan je ook gebruik maken van je AH profiel wanneer je producten besteld. We gebruiken dan de bij ons opgegeven persoonsgegevens om je bestelling te verwerken.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Albert Heijn verwerkt de gegevens die je bij je bestelling bij de verschillende specialty stores verstrekt, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, en de naam en adres van de ontvanger van de bestelling. Ten slotte ontvangen we je bankrekeningnummer van onze betalingsdienstverlener en slaan dit op voor fraudebestrijding. Als je gebruik maakt van je AH Profiel dan verwerken wij je gegevens zoals omschreven in dit privacybeleid (lees hier meer over in paragraaf 4.3.2 'Je Mijn ah.nl profiel').

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je gegevens maximaal 4 weken na het moment waarop de bestelling is afgeleverd als je bestelt met een gastaccount. De gegevens worden hierna onherroepelijk geanonimiseerd of verwijderd. Als je gebruik maakt van je AH Profiel dan bewaren wij je gegevens maximaal 27 maanden (lees hier meer over in paragraaf 4.3.2 'Je Mijn ah.nl profiel').

Om je de functionaliteit 'Eerder gekocht' te bieden waarmee je eerdere online en offline aankopen kunt inzien zodat je gemakkelijker online boodschappenlijstjes kan opstellen en bestellingen kan plaatsen.

Waar kun je je aankopen inzien?

Als je de functionaliteit 'Eerder gekocht' bekijkt kunnen we je op de AH Website en in de Albert Heijn app op twee manieren inzicht geven in je eerdere aankopen en bestellingen. Hierdoor kun je gemakkelijk boodschappenlijstjes samenstellen en nieuwe bestellingen plaatsen.

Als je online boodschappen bestelt, tonen we de laatste 25 online bestellingen die je eerder bij ons hebt geplaatst. Je kunt je aankoopgegevens sorteren op "laatst of vaakst" gekocht.

Je kunt er ook voor kiezen je Bonuskaartnummer op te geven in je Mijn ah.nl profiel. Je kunt dan de 'Eerder gekocht' functionaliteit aanzetten waarmee jij via de Albert Heijn app (na inloggen met je Mijn ah.nl profiel) of de AH Website je aankopen in de fysieke AH winkels van de laatste drie maanden kunt inzien (let op: op de AH Website en in de Albert Heijn app worden onder de knop 'Eerder gekocht' respectievelijk Mijn Aankopen ook je online bestellingen van de laatste drie maanden getoond). Het inzien van boodschappen via de functionaliteit 'Eerder gekocht' staat altijd aan voor deelnemers aan het Persoonlijke Bonusprogramma. Immers, als wij jouw boodschappen inzichtelijk hebben, hoor jij dat natuurlijk ook te hebben. Je kunt je aankoopgegevens sorteren op "laatst of vaakst" gekocht. Lees meer over wat er gebeurt als je je Bonuskaartnummer opgeeft in je Mijn ah.nl profiel onder het kopje "Als je je Bonuskaartnummer opgeeft in je Mijn ah.nl profiel etc." onder paragraaf 2.3.1 "Bonuskaart". Als je de knop "Bonus" aanklikt kun je zien welke van je favoriete producten in de Bonusaanbieding zijn. Als je zoekt op producten voor je boodschappenlijstje, zetten we de producten die je eerder hebt gekocht hoger in de zoekresultaten (duidelijk te onderscheiden door een blauw ezelsoor).

Indien je in je Mijn ah.nl profiel het nummer van je Bonuskaart opgeeft, wordt dit nummer opgeslagen binnen je Mijn ah.nl profiel. Je kunt zelf bepalen voor welke (online) functionaliteiten van je Mijn Ah.nl profiel je je Bonuskaartnummer nog meer wilt laten doorvoeren. Lees meer over welke gegevens we verwerken voor je Mijn ah.nl profiel onder het kopje "Je Mijn ah.nl profiel" onder paragraaf 2.2 "Websites en apps van Albert Heijn".Albert Heijn biedt ook een aantal online diensten aan die bereikbaar zijn of geladen worden via de AH Website, zoals AH Mobiel en AH Lekker Weg Lekker Thuis. Wij verwerken voor deze diensten een aantal gegevens van je (zoals je IP-adres) om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren, en wij verwerken de gegevens die door jou zijn verstrekt om je bestelling te verwerken. Afhankelijk van de AH Online Dienst die je wilt gebruiken, verwerken wij je gegevens als volgt:

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor (optioneel) je Bonuskaartnummer, je laatste 25 online bestellingen en de aankopen in de fysieke AH winkels van de laatste 3 maanden of 27 maanden als je je Bonuskaart persoonlijk hebt gemaakt, zoals het moment waarop de aankoop heeft plaatsgevonden, en de gekochte producten en hoe vaak je een bepaald product koopt.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je online aankoopgegevens niet langer dan 27 maanden, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld. Je aankopen in de fysieke AH winkels bewaren we voor dit doel niet langer dan 3 maanden, tenzij je een geactiveerde Bonuskaart hebt waardoor we je offline aankoopgegevens ook niet langer dan 27 maanden bewaren.

4.4 Als je gebruik maakt van je Bonuskaart

Je kunt bij Albert Heijn een Bonuskaart ontvangen. Met je Bonuskaart kun je niet alleen je vertrouwde Bonuskorting ontvangen maar kun je je ook inschrijven voor extra Services (zoals de AH Sleutelservice) en verder de Mijn Bonus Box. Wij leggen je hieronder uit wat deze verschillende keuzes inhouden, en welke extra functionaliteiten we kunnen bieden als je meer informatie met ons deelt.

Met een AH Bonuskaart kun je profiteren van de landelijke Bonusaanbiedingen. Je kunt een Bonuskaart verkrijgen aan de servicebalie van iedere winkel van Albert Heijn. Wanneer je een Bonuskaart ontvangt, kun je deze direct gebruiken en ontvang je direct de landelijke Bonuskorting aan de kassa. Een AH Bonuskaart die je direct in gebruik neemt, is niet herleidbaar tot jou, tenzij je je AH Bonuskaart persoonlijk hebt gemaakt. Je maakt de AH Bonuskaart persoonlijk door deze te activeren of door je online in te schrijven voor functionaliteiten of extra Services zoals online bestellen of de AH Sleutelservice.

Je hoeft geen persoonsgegevens aan Albert Heijn te verstrekken om de landelijke Bonuskorting te krijgen. Wanneer je bij het betalen van boodschappen in een winkel van Albert Heijn je AH Bonuskaart laat scannen, dan verwerken wij de aankoopgegevens die op de kassabon staan, zoals het moment waarop de aankoop heeft plaatsgevonden, de betreffende Albert Heijn winkel, gekochte artikelen en bijbehorende bedragen, acties/verkregen kortingen, het Bonuskaartnummer en wijze van betaling. Deze aankoopgegevens zijn echter niet herleidbaar tot jou als persoon, omdat wij niet beschikken over je naam en adresgegevens.

Wanneer je bij de kassa in een Albert Heijn winkel je Bonuskaart laat scannen of invoert via je Mijn ah.nl profiel, verzamelt en verwerkt Albert Heijn je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • 4.4.1.1 om je Bonuskortingen te kunnen verstrekken

 • 4.4.1.2 om je de Zelfscanservice met een handscanner of op je mobiel te leveren en te controleren of je alle producten in je boodschappenmand- of kar hebt gescand

 • 4.4.1.3 om onderzoek te doen naar trends in het aankoopgedrag van onze klanten om ons winkelaanbod en diensten zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten af te stemmen

 • 4.4.1.4 Als je je Bonuskaartnummer opgeeft in je Mijn ah.nl profiel: om je de online Bonuskaart functionaliteiten te bieden (o.b.v. je eerdere aankopen)

 • 4.4.1.5 Gebruik maken van de handscanner in de winkel

4.4.1.1 Om je Bonuskortingen te verstrekken

Wat houdt dit doel in?

Met je AH Bonuskaart heb je recht op Bonuskorting. Ter identificatie van de AH Bonuskaart wordt deze bij aankoop gescand en de Bonuskorting verrekend op je kassabon.

Bonuskorting bij online bestellen

Wanneer je optioneel je Bonuskaartnummer opgeeft in je Mijn ah.nl profiel, heb je ook bij online bestellen recht op Bonuskorting. Ter verificatie van de Bonuskaart wordt gecheckt of het Bonuskaartnummer bekend is in ons systeem. Wij bewaren je Bonuskaartnummer zodat je deze niet bij een volgend bezoek opnieuw hoeft op te geven.

Indien jij in je Mijn ah.nl profiel het nummer van je Bonuskaart opgeeft, wordt dit nummer opgeslagen binnen je Mijn ah.nl profiel. Je kunt zelf bepalen voor welke (online) diensten van Albert Heijn je je Bonuskaartnummer nog meer wilt laten doorvoeren. Lees meer over welke gegevens we verwerken voor je Mijn ah.nl profiel in paragraaf 4.3.2 "Je Mijn ah.nl profiel" onder paragraaf 4.3.1 "Websites van Albert Heijn en AH Apps (algemeen)".

Let op: Indien je je Bonuskaartnummer opgeeft bij je aanmelding voor een Mijn ah.nl profiel, wordt je Bonuskaartnummer gekoppeld aan je naam en adresgegevens. Je naam en adresgegevens worden echter uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van je bestelling en zijn daartoe alleen toegankelijk voor degenen binnen Albert Heijn voor zover noodzakelijk voor de afhandeling van je bestelling. Deze gegevens worden dus niet gebruikt voor het doen van aanbiedingen (tenzij je je daarvoor specifiek hebt ingeschreven). Lees meer over welke gegevens we verwerken als je online boodschappen bestelt in paragraaf 5.3.3 "Online boodschappen bestellen" onder paragraaf 4.3.1 "Websites van Albert Heijn en AH Apps (algemeen)".

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken het Bonuskaartnummer om na te gaan of je Bonuskaart een geldige Bonuskaart is. Voor het verstrekken van Bonuskorting hoeven wij geen aankoopgegevens te verwerken.

Albert Heijn verwerkt het Bonuskaartnummer en de aankoopgegevens van dit Bonuskaartnummer wel voor statistisch onderzoek naar trends in het aankoopgedrag van onze klanten. De resultaten van dit onderzoek zijn niet herleidbaar tot individuele klanten. Lees meer hierover in paragraaf 4.4.1.3 "Om onderzoek te doen naar trends in het aankoopgedrag van onze klanten om ons winkelaanbod en diensten zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten af te stemmen" onder paragraaf 4.4 "Als je gebruik maakt van je Bonuskaart". De Bonuskaartnummers en de offline aankoopgegevens behorend bij Bonuskaarten die niet zijn geactiveerd voor Mijn Bonus Box, worden niet gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je Bonuskaartnummer in principe voor onbepaalde tijd zodat je altijd korting kan ontvangen als je gebruik maakt van je Bonuskaart. Als je je Bonuskaartnummer opgeeft in je Mijn ah.nl profiel dan wordt je Bonuskaartnummer opgeslagen binnen je Mijn ah.nl profiel, totdat je je Bonuskaartnummer verwijdert uit je Mijn ah.nl profiel of je Mijn ah.nl profiel wist. Als je je gegevens hebt verwijderd uit je Mijn ah.nl profiel, zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases wordt doorgevoerd.

4.4.1.2 Om je de Zelfscanservice met een handscanner of op je mobiel te leveren en te controleren of je alle producten in je boodschappenmand- of kar hebt gescand

Wat houdt dit doel in?

Met je Bonuskaart kun je gebruik maken van de Zelfscanservice van Albert Heijn. Je scant dan de boodschappen die je wilt afrekenen met één van de handscanners of je eigen mobiele telefoon. Zo kun je nog sneller producten afrekenen.

Wanneer je een smartphone hebt, kun je gebruik maken van de functionaliteit Zelfscannen via je mobiele telefoon. Om hiervan gebruik te kunnen maken, is het noodzakelijk dat je de AH App installeert op je mobiele telefoon.

Om te kijken of je alle producten hebt gescand die in je boodschappenmand of -kar zitten, kunnen Albert Heijn medewerkers steekproefsgewijs een controle uitvoeren. Het ICT systeem in de betreffende winkel kan verder aangeven dat een controle dient te worden uitgevoerd. Een medewerker zal je boodschappen opnieuw scannen en voor je inpakken. Indien uit de controle blijkt dat niet alle producten zijn gescand, kan dat tot gevolg hebben dat het ICT-systeem van de betreffende winkel vaker een steekproefsgewijze controle uitvoert bij gebruik van de betreffende Bonuskaart. Voor de medewerkers van de winkel is niet bekend wat de reden van de controle is als het ICT-systeem aangeeft dat een controle moet worden gedaan. Bij misbruik van de Zelfscanservice kunnen we de Zelfscanservice blokkeren of aangifte doen. In het geval bij controle niet alle producten zijn afgerekend beschouwen wij dit als diefstal en kunnen wij aangifte doen bij de politie.

Let op: Indien je je Bonuskaartnummer opgeeft bij je aanmelding voor een Mijn ah,bl profiel, wordt je Bonuskaartnummer gekoppeld aan je naam en adresgegevens. Je naam en adresgegevens worden echter uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van je bestelling en zijn daartoe alleen toegankelijk voor degenen binnen Albert Heijn voor zover noodzakelijk voor de afhandeling van je bestelling. Deze gegevens worden dus niet gebruikt voor het doen van aanbiedingen (tenzij je je daarvoor specifiek hebt ingeschreven). Lees meer over welke gegevens we verwerken als je online boodschappen bestelt in paragraaf 5.3.3 "Online boodschappen bestellen" onder paragraaf 4.3.1 "Websites van Albert Heijn en AH Apps (algemeen)".

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken het Bonuskaartnummer om na te gaan of je Bonuskaart een geldige Bonuskaart is. Voor het verstrekken van Bonuskorting hoeven wij geen aankoopgegevens te verwerken.

Albert Heijn verwerkt het Bonuskaartnummer en de aankoopgegevens van dit Bonuskaartnummer wel voor statistisch onderzoek naar trends in het aankoopgedrag van onze klanten. De resultaten van dit onderzoek zijn niet herleidbaar tot individuele klanten. Lees meer hierover in paragraaf 4.4.1.3 “Om onderzoek te doen naar trends in het aankoopgedrag van onze klanten om ons winkelaanbod en diensten zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten af te stemmen” onder paragraaf 4.4 "Als je gebruik maakt van je Bonuskaart". De Bonuskaartnummers en de offline aankoopgegevens behorend bij Bonuskaarten die niet zijn geactiveerd voor Mijn Albert Heijn, worden niet gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren een registratie in het ICT systeem van niet nakoming van de zelfscanverplichting, de unieke code en de scanlijst voor een periode van 3 maanden, waarna deze uit het systeem worden verwijderd.

4.4.1.3 Om onderzoek te doen naar trends in het aankoopgedrag van onze klanten om ons winkelaanbod en diensten zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten af te stemmen

Wat houdt dit doel in?

Albert Heijn voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze huidige producten en diensten te evalueren en het assortiment, de locatie en inrichting van onze winkels, het winkelassortiment en marketing aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. De analyses worden uitgevoerd door geautoriseerde medewerkers die uitsluitend toegang hebben tot de transactiegegevens en geen toegang hebben tot de Bonuskaartnummers en eventueel andere geregistreerde gegevens van klanten. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

Albert Heijn wil van tijd tot tijd onderzoeken of een eventuele verdere samenwerking met een andere partij effectief is en wil daarvoor statistische inzichten verzamelen. Hierbij worden klantgegevens en informatie over koopgedrag tussen partijen op een privacyvriendelijke wijze gedeeld. Een voorbeeld van een samenwerking die onderzocht kan worden is bijvoorbeeld met haar zusterbedrijf bol.com B.V. Deze geaggregeerde statistische inzichten zijn niet herleidbaar naar individuele klanten en worden op geen enkele wijze toegevoegd aan de informatie die Albert Heijn over klanten bewaart. Deze onderzoeken worden uitgevoerd op aparte systemen en de onderliggende gegevens worden direct na het uitvoeren van de analyse verwijderd van deze systemen. Wij voeren deze statistische analyses uit op basis van ons gerechtvaardigd belang om te onderzoeken op welke wijze wij ons winkelaanbod en diensten zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten af kunnen stemmen door samenwerkingen met andere partijen.

Albert Heijn maakt ook gebruik van segmentatiegegevens van Whooz om de behoeften van klanten te analyseren. Whooz is een segmentatiespecialist die met gebruik van informatie uit openbare databanken zoals van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Kadaster, en de Kamer van Koophandel voorspellingen doet over kenmerken, interesses, en gedragingen van alle Nederlandse huishoudens. We gebruiken deze gegevens voor ons gerechtvaardigd belang de locatiekeuze van onze winkels, het daarin aangeboden assortiment, en de niet-gepersonaliseerde aanbiedingen te optimaliseren. We zorgen ervoor dat ook deze segmenteringen alleen voor statistisch onderzoek worden gebruikt en de resultaten alleen op geaggregeerd niveau worden gerapporteerd. Meer informatie over deze gegevens is beschikbaar op www.whooz.nl/privacy-en-voorwaarden

Daarnaast maakt Albert Heijn ook gebruik van klantinzichten van externe bedrijven zoals Resono. Resono is een bedrijf dat samenwerkt met onder andere verschillende apps zoals WeerOnline die voor haar de locaties van gebruikers van deze apps verzamelen. Hierdoor kan zij statistische inzichten geven over klantgedrag en de effectiviteit van marketing en het effect daarvan op bezoek aan haar winkels. We gebruiken deze gegevens alleen als een gebruiker uitdrukkelijk binnen de app toestemming heeft gegeven voor het gebruiken van locatiegegevens voor dit doel. De informatie die wij ontvangen van Resono worden alleen op geaggregeerd niveau verstrekt en kunnen niet worden herleid naar individuele klanten. Meer informatie over deze gegevens is beschikbaar op https://reso.no/privacy-policy/

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor het Bonuskaartnummer en de aankoopgegevens, zoals het moment waarop de aankoop heeft plaatsgevonden, de betreffende Albert Heijn winkel of op de AH Website, de gekochte artikelen en de bijbehorende bedragen, de acties/verkregen kortingen, wijze van betaling en hoe vaak een bepaald product is gekocht. We maken ook gebruik van de voorspellingen van Whooz over kenmerken, interesses, en gedragingen van alle Nederlandse huishouders. Meer informatie over deze gegevens is beschikbaar op www.whooz.nl/privacy-en-voorwaarden.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je aankoopgegevens 27 maanden. Na 27 maanden worden jouw gegevens onomkeerbaar versleuteld en kunnen we de aankoopgegevens niet meer herleiden tot je Bonuskaartnummer en eventueel andere bij ons geregistreerde gegevens. Daarnaast bewaren we aankoopgegevens in een aparte database met versleuteling van jouw Bonuskaartnummer gedurende 4 jaar om trendanalyses te kunnen doen. De gegevens in de database met een bewaartermijn van 4 jaar zijn wel te individualiseren maar worden niet herleid naar individuele klanten. Deze database wordt enkel gebruikt om trendanalyses te doen, en nooit gebruikt voor inzichten in individuele klanten.


4.4.1.4 Als je je Bonuskaartnummer opgeeft in je Mijn ah.nl profiel: om je de online Bonuskaart functionaliteiten te bieden (o.b.v. je eerdere aankopen)

Wat houdt dit doel in?

Je kunt er verder voor kiezen je Bonuskaartnummer op te geven in je Mijn ah.nl profiel. Je kunt daarna zelf bepalen voor welke andere online functionaliteiten binnen de AH Website, de AH App en de AH Compact App je je Bonuskaartnummer nog meer wilt laten doorvoeren. Zo kun je ervoor kiezen om:

 • ook Bonuskorting te ontvangen op producten die je online bestelt. Ter verificatie van de Bonuskaart wordt gecheckt of het Bonuskaartnummer bekend is in ons systeem. Wij bewaren je Bonuskaartnummer zodat je deze niet bij een volgend bezoek opnieuw hoeft op te geven.

 • gebruik te maken van de functionaliteit 'Eerder gekocht' waarmee je ook je aankopen in de AH winkels van de laatste drie maanden kunt inzien (in je dashboard onder de tegel "Winkelaankopen inzien").

Let op: op de AH Website, in de AH App en de AH Compact App worden onder de knop “Eerder gekocht” respectievelijk "Mijn Aankopen" ook automatisch je online bestellingen van de laatste drie maanden getoond. Je kunt je aankoopgegevens sorteren op "laatst of vaakst" gekocht. Hierdoor kun je gemakkelijk boodschappenlijstjes samenstellen en nieuwe bestellingen plaatsen. Je kunt onder de knop "Bonus" zien welke van je favoriete producten in de Bonusaanbieding zijn. We zullen dan de Bonusaanbiedingen van producten die je vaak koopt als eerste weergeven.

Als je binnen de AH App en de AH Compact App je Bonuskaartnummer opgeeft en je zoekt op producten voor je boodschappenlijstje, zetten we de producten die je eerder hebt gekocht hoger in de zoekresultaten (duidelijk te onderscheiden door een blauw ezelsoor).

Let op: Indien je je Bonuskaartnummer opgeeft bij je aanmelding voor een Mijn ah.nl profiel, wordt je Bonuskaartnummer gekoppeld aan je naam en adresgegevens. Je naam en adresgegevens worden echter uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van je bestelling en zijn daartoe alleen toegankelijk voor degenen binnen Albert Heijn voor zover noodzakelijk voor de afhandeling van je bestelling. Deze gegevens worden dus niet gebruikt voor het doen van aanbiedingen (tenzij je je daarvoor specifiek hebt ingeschreven). Lees meer over welke gegevens we verwerken als je online boodschappen bestelt in paragraaf 5.3.3 "Online boodschappen bestellen " onder paragraaf 4.3.1 "Websites van Albert Heijn en AH Apps (algemeen)".

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Als je je Bonuskaartnummer opgeeft in je Mijn ah.nl profiel dan wordt je Bonuskaartnummer opgeslagen binnen je Mijn ah.nl profiel totdat je je Bonuskaartnummer verwijdert uit je Mijn ah.nl profiel of je Mijn ah.nl profiel wist. We verwerken je gegevens om je ook Bonuskorting te geven op je online aankopen en verder verwerken wij je aankoopgegevens over de afgelopen 3 maanden, zoals het moment waarop de aankoop heeft plaatsgevonden, de gekochte artikelen en hoe vaak je een bepaald product koopt.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je Bonuskaartnummer in principe voor onbepaalde tijd zodat je altijd korting kan ontvangen als je gebruik maakt van je Bonuskaart. Als je je Bonuskaartnummer opgeeft in je Mijn ah.nl profiel dan wordt je Bonuskaartnummer opgeslagen binnen je Mijn ah.nl profiel totdat je je Bonuskaartnummer verwijdert uit je Mijn ah.nl profiel of je Mijn ah.nl profiel wist. Als je je gegevens hebt verwijderd uit je Mijn ah.nl profiel, zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases wordt doorgevoerd. Wij bewaren je aankopen in de fysieke AH winkels voor dit doel voor 3 maanden.

4.4.1.5 Gebruik maken van de handscanner in de winkel

Wat houdt dit doel in?

Albert Heijn wil je helpen zo snel en gemakkelijk mogelijk boodschappen te doen. Wanneer je in de winkel boodschappen doet heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van de handscanner wanneer je deze koppelt met je bonuskaart. Lees meer over welke gegevens we verwerken als je gebruikt maakt van de handscanner in paragraaf 4.4.1.2 “Om je de Zelfscanservice met een handscanner of op je mobiel te leveren”. Het is dan ook mogelijk om gebruik te maken van bepaalde diensten op de handscanner zoals gebruik maken van je opgeslagen boodschappenlijst of het tonen van je persoonlijke aanbiedingen, mits je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Albert Heijn laadt gegevens over hoe je de handscanner gebruikt in in Google Analytics. Deze kennis gebruikt Albert Heijn om de handscanner te verbeteren. Google Analytics is een analyse applicatie waarmee op geaggregeerd niveau het gedrag van de gebruiker op de handscanner wordt geanalyseerd. Dit is op basis van geaggregeerde inzichten. Indien jij jouw Bonuskaart hebt geactiveerd, combineren we jouw gebruik van de handscanner ook met de verdere informatie die wij van jou hebben (lees hier meer over in paragraaf 4.4.3 “Mijn Albert Heijn”.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

We verwerken hiervoor jouw bonuskaartnummer, je boodschappenlijst en je persoonlijke aanbiedingen.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens voor dit doel maximaal 27 maanden.

Welke diensten bieden wij Bonuskaarthouders nog meer aan, en welke gegevens gebruiken we daarvoor?

Albert Heijn biedt je de mogelijkheid om aan je Bonuskaart extra Services toe te voegen zoals het koppelen van AirMiles aan je Bonuskaart. Het koppelen van extra Services aan je Bonuskaart doe je via de AH Website of de Albert Heijn app. Wanneer je je aanmeldt voor een extra Service zullen wij je om de aanvullende persoonlijke gegevens vragen die nodig zijn voor het leveren van de betreffende extra Service.

In het geval van het koppelen van AirMiles betreft dit bijvoorbeeld je AirMiles-kaartnummer. Als je je inschrijft voor het koppelen van AirMiles aan je Bonuskaart wordt je AirMiles-kaartnummer opgeslagen binnen je Mijn ah.nl profiel. Je kunt zelf bepalen voor welke (online) diensten van Albert Heijn je je Bonuskaartnummer nog meer wilt laten doorvoeren. Zo kun je ervoor kiezen om dan inzicht te krijgen in je eerdere aankopen in de Albert Heijn winkels zodat je gemakkelijker een boodschappenlijstje kunt samenstellen, eerder gekochte producten kan opzoeken en zien welke van je laatst of vaakst gekochte producten in de Bonusaanbieding zijn.

Albert Heijn biedt de volgende extra service voor Bonuskaarthouders:

 • 4.4.2.1 AH Sleutelservice

4.4.2.1 AH Sleutelservice

Wat houdt dit doel in?

De AH Sleutelservice bij je Bonuskaart laat Albert Heijn gevonden sleutelbossen en/of andere eigendommen aan je retourneren. Albert Heijn biedt de AH Sleutelservice aan tot 1 juli 2021. Sleutelbossen opgestuurd naar Albert Heijn die na 1 juli 2021 worden ontvangen worden niet meer geretourneerd. Jouw gegevens worden na 1 juli 2021 dus ook niet meer voor dit doeleinde gebruikt.

Indien je online de AH Sleutelservice toevoegt aan je Bonuskaart zorgt Albert Heijn ervoor dat wanneer iemand een door jou verloren sleutelbos (met Bonuskaart sleutelhanger) bij ons aflevert, deze aan je wordt geretourneerd. Inschrijven kan online via je Mijn ah.nl profiel. Hiervoor verwerkt Albert Heijn je naam, (e-mail)adres en woonplaatsgegevens om contact met je op te kunnen nemen en/of de sleutels op te kunnen sturen.

Indien jij bij je inschrijving voor de AH Sleutelservice je Bonuskaartnummer opgeeft, wordt dit nummer opgeslagen binnen je Mijn ah.nl profiel. Lees meer over welke gegevens we verwerken voor je Mijn ah.nl profiel in paragraaf 4.3.2 "Je Mijn ah.nl profiel" onder paragraaf 4.3.1 "Websites van Albert Heijn en AH Apps (algemeen)".

Let op: voor de Bonuskaart geldt dat indien je je inschrijft voor de AH Sleutelservice en je Bonuskaartnummer opgeeft, Albert Heijn dan tevens de beschikking krijgt over je naam en adresgegevens. Je naam en adresgegevens die je opgeeft ten behoeve van de AH Sleutelservice worden door ons echter uitsluitend gebruikt voor het leveren van de AH Sleutelservice en zijn dus alleen toegankelijk voor degenen binnen Albert Heijn die zich bezig houden met het leveren van de AH Sleutelservice.

Als je je Bonuskaart als sleutelhanger aan je sleutelbos bevestigt zonder je in te hebben geschreven voor de AH Sleutelservice kunnen wij je je verloren sleutelbos niet teruggeven. In dat geval sturen we de sleutels door naar de politie Zaandam.

Je kunt er op elk moment voor kiezen om je af te melden voor de AH Sleutelservice. Dit kan je doen door in te loggen op je Mijn ah.nl profiel. Wij zullen dan je gegevens zoals je naam, adres- en woonplaats die je bij je aanmelding voor de betreffende extra Service hebt opgegeven verwijderen (tenzij die nog noodzakelijk zijn voor een andere extra Service waar je nog voor bent aangemeld).

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor je Bonuskaartnummer en de gegevens die je aan ons hebt opgegeven bij de inschrijving voor de AH Sleutelservice zoals je naam, geslacht, adres, woonplaats en telefoonnummer (optioneel).

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Voor dit doel bewaren wij je contactgegevens zolang je de AH Sleutelservice hebt gekoppeld aan je Bonuskaart (of zolang die nog noodzakelijk zijn voor een andere Service waar je nog voor bent aangemeld).

Welke gegevens gebruiken we om jouw Bonuskaart persoonlijk en relevant te maken?

Je kunt er ook voor kiezen om naast de vertrouwde landelijke Bonusaanbiedingen nóg meer voordeel te ontvangen. Dat doe je door je Bonuskaart te "activeren". Als je je inschrijft voor Mjin Albert Heijn door je Bonuskaart te activeren, ontvang je persoonlijke aanbiedingen in je Mijn Bonus Box (Lees meer hierover in 4.3.4.10 Mijn Bonus Box), bedankjes, acties en informatie die nog relevanter voor jou zijn omdat ze goed aansluiten bij je boodschappenlijstje. Je geeft Albert Heijn hiermee dus toestemming om jouw aankopen te analyseren en jou op basis daarvan aanbiedingen te doen. Aanbiedingen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • extra Bonusvoordeel op producten die je vaak koopt. Of op producten waarvan we denken dat ze je zullen aanspreken. Bijvoorbeeld omdat je in het verleden vergelijkbare producten hebt gekocht of omdat andere klanten vergelijkbare producten kochten.

 • speciaal door Albert Heijn geselecteerde aanbiedingen of kortingen op producten namens onze partners, waarvan wij denken dat ze je zullen aanspreken op basis van producten die je eerder hebt gekocht bij Albert Heijn, of op basis van jouw profiel of voorkeuren. Wij geven hiervoor geen gegevens over jou door aan onze partners.

 • bijzondere voordeeltjes en bedankjes zoals korting op bezorgkosten bij online bestellen, uitnodigingen voor wijnproeverijen, toegang tot sample producten, deelname aan speciaal voor jou geselecteerde winacties, of Air Miles Bonus Deals in je favoriete AH winkel en recepten voor of informatie over producten die je vaak koopt.

 • extra spaar- of inwisselmogelijkheden op basis van je Air Mileskaart (als je ervoor kiest je Air Mileskaart te koppelen).

 • een verrassing rond je verjaardag.

Als je je inschrijft voor Mijn Albert Heijn maak je automatisch gebruik van extra Services, zoals de AH Sleutelservice. Je kunt er daarnaast voor kiezen je geactiveerde Bonuskaart ook voor andere diensten aan te melden, zoals digitaal sparen voor spaaracties en het analyseren van voedingswaarden van producten onder Eerder Gekocht.

Wanneer je je inschrijft voor Mijn Albert Heijn door je Bonuskaart te activeren, vragen wij je om aanvullende persoonlijke gegevens zoals je naam, geslacht, adres en woonplaats. Deze gegevens zijn nodig voor het leveren van de diverse voordelen van Mijn Albert Heijn.

Voor het doen van de persoonlijke aanbiedingen analyseren we de gegevens die we over jou hebben, zoals welke producten je vaak bij ons koopt, welke persoonlijke aanbiedingen je activeert in de Mijn Bonus Box, wat je op onze website bekijkt en vergelijken dit met dat van andere klanten. Indien je je inschrijft voor Mijn Albert Heijn door je Bonuskaart te activeren, gaan we vanaf dat moment persoonlijke aanbiedingen doen. Op het moment van activering analyseren we daarvoor je aankoop- en websitebezoekgegevens van de voorafgaande 3 maanden. Dit kan een kortere periode zijn als je je nieuwe Bonuskaart pas net in gebruik hebt genomen omdat pas vanaf ingebruikname van je nieuwe Bonuskaart deze gegevens daaraan worden gekoppeld. Als je je nieuwe kaart langer in gebruik hebt analyseren we uiteindelijk je aankoop- en websitebezoekgegevens over een periode van maximaal 27 maanden. Op basis hiervan sturen we je persoonlijke mailings. Je ontvangt de persoonlijke aanbiedingen op meerdere manieren. Een deel van de aanbiedingen ontvang je via de Mijn Bonus Box in de AH App, waarbij je de aanbiedingen die het beste bij jou passen kunt activeren. Lees meer hierover in paragraaf 4.3.4.10 “Mijn Bonus Box”. Een ander deel van de persoonlijke mailings versturen we gemiddeld 2x per week per e-mail en soms per post. De persoonlijke aanbiedingen die op dat moment voor jou gelden worden getoond op de AH Website en in de AH App.

Voor het deelnemen aan Mijn Albert Heijn hebben we je toestemming nodig. Door online je Bonuskaart te activeren en je persoonsgegevens in te vullen, stem je in met deelname aan Mijn Albert Heijn.

Voor welke doelen verwerken wij je gegevens?

Wanneer je je inschrijft voor Mijn Albert Heijn door je Bonuskaart online te activeren, verwerken wij je gegevens voor de volgende doelen:

 • 4.4.3.1 om op basis van jouw gegevens, instellingen en aankopen specifiek op jou afgestemde (persoonlijke) aanbiedingen, bedankjes, verjaardagsverrassingen, acties en relevante informatie te sturen voor producten en/of diensten van Albert Heijn en de website verder voor jou te personaliseren

  4.4.3.2 binnen Mijn Albert Heijn kun je ervoor kiezen om je Air Miles kaartnummer te koppelen aan je Bonuskaart zodat je gemakkelijker Air Miles kunt sparen en extra spaar- en inwisselmogelijkheden krijgt

  4.4.3.3 Om ‘FoodFirst Leefstijlcoach’ te gebruiken

  4.4.3.4 Binnen Mijn Albert Heijn kun je ervoor kiezen om je aankopen te analyseren op verschillende voedingswaarden

  4.4.3.5 Binnen Mijn Albert Heijn kun je ervoor kiezen om digitaal mee te doen aan spaaracties

  4.4.3.6 Binnen Mijn Albert Heijn kun je ervoor kiezen om digitaal koopzegels te sparen

  4.4.3.7 Binnen Mijn Albert Heijn kun je ervoor kiezen een Bezorgbundel te kopen

4.4.3.8 Binnen Mijn Albert Heijn kun je ervoor kiezen om voorkeuren op te slaan voor het tonen van recepten

4.4.3.9 Binnen Mijn Albert Heijn kun je ervoor kiezen om AH Premium te kopen

4.4.3.10 Binnen Mijn Albert Heijn kan je toestemming geven voor het

uitwisselen van informatie tussen Albert Heijn en bol.com en Albert Heijn en Gall & Gall

Afmelden voor Mijn Albert Heijn

Je kunt je deelname aan Mijn Albert Heijn op elk moment stopzetten door je op www.ah.nl/mijn af te melden voor Mijn Albert Heijn. Wij zullen dan alle gegevens die je bij je inschrijving voor Mijn Albert Heijn hebt opgegeven, verwijderen en deze gegevens niet meer analyseren, tenzij we deze gegevens nog nodig hebben voor het leveren van een extra Service waar je nog voor bent aangemeld.

Je instellingen

Je kunt je inschrijving voor Mijn Albert Heijn op onderdelen aanpassen aan je voorkeuren op ah.nl/mijn. Zo kun je aangeven geen persoonlijke aanbiedingen o.a. in je Mijn Bonus Box of bedankjes te willen ontvangen en je afmelden voor de AH Sleutelservice. Je kunt daar verder je Bonuskaart koppelen aan je Air Mileskaart (of dit ongedaan maken), en je aan- of afmelden voor het ontvangen van een verjaardagsverrassing en de AH nieuwsbrieven met de algemene Bonusaanbiedingen.

4.4.3.1 Om op basis van jouw gegevens, instellingen en aankopen specifiek op jou afgestemde (Persoonlijke -)aanbiedingen, bedankjes, verjaardagsverrassingen, acties en relevante informatie te sturen

Om op basis van jouw gegevens, instellingen en aankopen specifiek op jou afgestemde (Persoonlijke Bonus-)aanbiedingen, bedankjes, verjaardagsverrassingen, acties en relevante informatie te sturen voor producten en/of diensten van Albert Heijn en de website verder voor jou te personaliseren

Wat houdt dit doel in?

Albert Heijn wil jou graag helpen als je gezond en lekker wilt eten. We bieden daarom de FoodFirst Leefstijlcoach aan. Deze dienst bestaat uit extra korting op gezonde producten bij Albert Heijn, aanbiedingen in de FoodFirst kortingshop op artikelen die je helpen gezond te leven, en een app waarin we in korte filmpjes suggesties doen voor recepten waarvan we denken dat ze gezond en lekker voor jou zijn en jou uitdagen om met challenges jouw leefstijl te verbeteren. De Leefstijlcoach is beschikbaar als je jouw Persoonlijke Bonuskaart hebt geactiveerd, en een lidmaatschap voor de Leefstijlcoach hebt.

Om jouw Leefstijlcoach zo persoonlijk mogelijk te maken, gebruiken we de gegevens die we over je hebben uit het Persoonlijke Bonusprogramma (lees hier meer over in paragraaf 4.4.3 “Mijn Albert Heijn”) en jouw gedrag op de websites en in onze apps (lees hier meer over in paragraaf 4.3.1 “Websites van Albert Heijn en AH Apps (algemeen)”). We passen op basis van deze gegevens de recepten, content en challenges van de Leefstijlcoach aan zodat deze zo goed mogelijk bij jouw leefstijl en doelen aansluiten. Zo kunnen we jouw zoek-, klik- en koopgedrag gebruiken om de volgorde van getoonde challenges aan te passen, de aangeboden filmpjes toe te spitsen op door jou gekochte producten, jou korting te geven op producten die een gezonde leefstijl ondersteunen, en we willen jou in de toekomst ook laten zien welke van jouw aankopen jou helpen of juist tegenwerken bij het halen van jouw challenges. We doen dit voor de uitvoering van de overeenkomst waaronder wij jou de Leefstijlcoach leveren.

Je kunt een FoodFirst Leefstijlcoach-abonnement afsluiten via de App. Je maakt hiervoor gebruik van je Apple of Google-account. Apple Inc. en Google LLC zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens over deze aankoop en de betaling. Je kunt hier meer over lezen in hun privacybeleid op https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/ en https://policies.google.com/privacy.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Vanaf het moment dat je een FoodFirst Leefstijlcoach-abonnement afsluit, activeert Albert Heijn de dienst FoodFirst Leefstijlcoach voor jou en gebruiken we de gegevens over jou die we hebben uit het Persoonlijke Bonusprogramma (lees hier meer over in paragraaf 4.4.3 “Mijn Albert Heijn”) en jouw gedrag op de websites en in onze apps (lees hier meer over in paragraaf 4.3.1 “Websites van Albert Heijn en AH Apps (algemeen)”). Je logt in met je ah.nl-account in de Leefstijlcoach, dus hiervoor gebruiken we je e-mailadres en wachtwoord, we registreren je Device ID, en als je hier toestemming voor geeft maken we gebruik van cookies. We stellen je in de app ook enkele vragen over hoe jij je gezondheid ervaart en aan welke doelen je wilt werken, en bewaren jouw antwoorden om je hier gepersonaliseerde content mee te kunnen aanbieden. In het cookiebeleid in de Leefstijlcoach kun je lezen welke cookies we voor welk doel gebruiken. We passen de Leefstijlcoach vervolgens voor jou aan op basis van de producten die je bij ons koopt en je gedrag op onze websites en apps.

Albert Heijn krijgt geen inzicht in jouw gezondheid, en we hebben de app bewust zo ingericht dat we geen gezondheidsgegevens verwerken. We stellen een aantal vragen over hoe jij je gezondheid ervaart en aan welke doelen je wilt werken als je de Leefstijlcoach voor het eerst opstart, maar op basis van die informatie kunnen we geen conclusies trekken over jouw gezondheid. We ontvangen daarnaast informatie over hoe jij de challenges doet, maar gebruiken deze enkel om jou tijdens de challenge te supporten en bewaren deze gegevens maximaal twee weken. We blijven de app ontwikkelen en in de toekomst kan dit anders worden, maar op dit moment volgen we jouw gezondheid dus niet over tijd.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Albert Heijn gebruikt jouw gegevens voor de FoodFirst Leefstijlcoach totdat jouw abonnement afloopt of je de dienst opzegt. We hebben de app echter wel zo ingericht dat we niet langer dan een week informatie bewaren over hoe jij je challenges doet. De bewaartermijn van 27 maanden uit het Persoonlijke Bonusprogramma is van toepassing op jouw gegevens, tenzij je besluit jouw Bonuskaart te deactiveren of je je afmeldt voor Persoonlijke Bonus.

4.4.3.2 binnen Mijn Albert Heijn kun je ervoor kiezen om je Air Miles kaartnummer te koppelen aan je Bonuskaart zodat je gemakkelijker Air Miles kunt sparen en extra spaar- en inwisselmogelijkheden krijgt

Wat houdt dit doel in?

Binnen Mijn Albert Heijn kun je ervoor kiezen om je Air Mileskaartnummer te koppelen aan je Bonuskaart. Door deze koppeling kun je tevens Air Miles sparen en inwisselen met je Bonuskaart. Verder kom je in aanmerking voor extra spaar – en inwisselmogelijkheden. Je Air Mileskaartnummer wordt opgeslagen binnen je Mijn ah.nl profiel. Je kunt er vervolgens zelf voor kiezen of je tevens Air Miles wilt gaan sparen als je online boodschappen doet. Lees meer over welke gegevens we verwerken voor je Mijn ah.nl profiel in paragraaf 4.3.2 "Je Mijn ah.nl profiel".

Wij registreren je Air Mileskaartnummer en de Air Miles bij die je hebt gespaard en ingewisseld bij Albert Heijn en geven deze gegevens door aan het bedrijf Loyalty Management Netherlands B.V. (LMN), dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de Air Miles. In bijzondere gevallen kunnen wij je gegevens ook voor andere doelen verwerken. Lees meer hierover in paragraaf 4.2.3 "Air Miles sparen" onder paragraaf 4.2 "Als je winkelt bij Albert Heijn".

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wanneer je je Air Mileskaartnummer hebt gekoppeld aan je geactiveerde Bonuskaart, dan verwerkt Albert Heijn je Air Mileskaartnummer, de Air Miles die je hebt gespaard bij Albert Heijn, de Air Miles die je hebt ingewisseld bij Albert Heijn en het moment waarop wij de door jou gespaarde/ingewisselde Air Miles hebben doorgegeven aan LMN. In bijzondere gevallen kunnen wij ook over je naam en/of adresgegevens beschikken. Lees meer hierover in paragraaf 4.2.3 "Air Miles sparen" onder paragraaf 4.2 "Als je winkelt bij Albert Heijn". Voor het selecteren van de extra spaar- en inwisselmogelijkheden analyseren we je aankoop- en websitebezoekgegevens. Lees meer hierover in paragraaf 4.4.3.1 "Om op basis van jouw gegevens, instellingen en aankopen specifiek op jou afgestemde (Bonus)aanbiedingen, bedankjes, verjaardagsverrassingen, acties en relevante informatie te sturen voor producten en/of diensten van Albert Heijn en de website verder voor jou te personaliseren" onder paragraaf 4.4.3 "Mijn Albert Heijn".

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je Air Miles gegevens voor dit doel totdat je besluit je koppeling met je geactiveerde Bonuskaart ongedaan te maken in je Mijn ah.nl profiel of je daar afmeldt voor Mijn Albert Heijn. Je Air Miles gegevens zelf blijven onbeperkt bewaard. Lees meer hierover in paragraaf 4.2.3 "Air Miles sparen" onder paragraaf 4.2 "Als je winkelt bij Albert Heijn".

4.4.3.3 Om ‘FoodFirst Leefstijlcoach’ te gebruiken

Wat houdt dit doel in?

Albert Heijn wil jou graag helpen als je gezond en lekker wilt eten. We bieden daarom ‘FoodFirst Leefstijlcoach’ aan. Deze dienst bestaat uit een app voor iOS of Android met dagelijks voor jou geselecteerde filmpjes met leefstijlcoaching, korting op gezonde producten en andere leefstijlgerelateerde producten, kook- & receptinspiraties, en gratis challenges en webinars. ‘FoodFirst Leefstijlcoach’ is beschikbaar als je jouw Persoonlijke Bonuskaart hebt geactiveerd, en een lidmaatschap voor ‘FoodFirst Leefstijlcoach’ hebt.

Om jouw ‘FoodFirst Leefstijlcoach’ zo persoonlijk mogelijk te maken, gebruiken we de gegevens die we over je hebben uit het Persoonlijke Bonusprogramma (lees hier meer over in paragraaf 4.4.3 “Mijn Albert Heijn”) en jouw gedrag op de websites en in onze apps (lees hier meer over in paragraaf 4.3.1 “Websites van Albert Heijn en AH Apps (algemeen)”). We passen op basis van deze gegevens de recepten en content van ‘FoodFirst Leefstijlcoach’ aan zodat deze zo goed mogelijk bij jouw leefstijl en doelen aansluiten, en doen dit voor de uitvoering van de overeenkomst waaronder wij jou ‘FoodFirst Leefstijlcoach’ leveren.

Je kunt een FoodFirst Leefstijlcoach-abonnement afsluiten via de App. Je maakt hiervoor gebruik van je Apple of Google-account. Apple Inc. en Google LLC zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens over deze aankoop en de betaling. Je kunt hier meer over lezen in hun privacybeleid op https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/ en https://policies.google.com/privacy.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Vanaf het moment dat je een FoodFirst Leefstijlcoach-abonnement afsluit, activeert Albert Heijn de dienst ‘FoodFirst Leefstijlcoach’ voor jou en gebruiken we de gegevens over jou die we hebben uit het Persoonlijke Bonusprogramma (lees hier meer over in paragraaf 4.4.3 “Mijn Albert Heijn”) en jouw gedrag op de websites en in onze apps (lees hier meer over in paragraaf 4.3.1 “Websites van Albert Heijn en AH Apps (algemeen)”). Je logt in met je ah.nl-profiel in de Leefstijlcoach, dus hiervoor gebruiken we je e-mailadres en wachtwoord, we registreren je Device ID, en als je hier toestemming voor geeft maken we gebruik van cookies. In het cookiebeleid in ‘FoodFirst Leefstijlcoach’ kun je lezen welke cookies we voor welk doel gebruiken. We passen ‘FoodFirst Leefstijlcoach’ vervolgens voor jou aan op basis van de producten die je bij ons koopt en je gedrag op onze websites en apps.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Albert Heijn gebruikt jouw gegevens voor ‘FoodFirst Leefstijlcoach’ totdat jouw abonnement afloopt of je de dienst opzegt. De bewaartermijn van 27 maanden uit het Persoonlijke Bonusprogramma is van toepassing op jouw gegevens, tenzij je besluit jouw Bonuskaart te deactiveren of je je afmeldt voor Persoonlijke Bonus.

4.4.3.4 Binnen Mijn Albert Heijn kun je ervoor kiezen om je aankopen te analyseren op verschillende voedingswaarden

Wat houdt dit doel in?

Je kunt binnen Mijn Albert Heijn ervoor kiezen om je aankopen te analyseren om te bekijken hoeveel vezels, eiwitten, suiker, vet, of zout de producten bevatten die jij eerder hebt gekocht bij Albert Heijn. Als je deze dienst aanzet, geven we je op verschillende pagina's informatie over deze verschillende voedingswaarden en tonen we jouw eerder gekochte producten gesorteerd van hoog naar laag voor de verschillende voedingswaarden. Je kunt voor ieder product ook bekijken hoe andere soortgelijke producten scoren op een voedingswaarde. Albert Heijn maakt het in de toekomst ook mogelijk de voedingswaardes van jouw boodschappen te vergelijken met de referentie innamen die zijn opgesteld door het Voedingscentrum.

Albert Heijn gebruikt jouw aankoopgegevens pas voor deze dienst nadat jij deze dienst hebt aangezet.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

We gebruiken jouw bonuskaartnummer, de gegevens over jouw eerdere aankopen, en leggen vast dat jij deze dienst hebt aangezet.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Indien je je Bonuskaart aanmeldt voor deze dienst, analyseren we vanaf dat moment je aankoopgegevens die we van je hebben, tot maximaal 27 maanden terug. Dit kan een kortere periode zijn als je je Bonuskaart recenter hebt geactiveerd, omdat we van de periode langer dan 3 maanden voor activatie geen aankoopgegevens hebben. De resultaten van de analyses bewaren we totdat je je voor deze dienst afmeldt, of totdat je je uitschrijft voor Mijn Albert Heijn.

4.4.3.5 Binnen Mijn Albert Heijn kun je ervoor kiezen om digitaal mee te doen aan spaaracties

Wat houdt dit doel in?

Albert Heijn maakt het mogelijk om in de AH App met Mijn Albert Heijn deel te nemen aan digitale permanente en tijdelijke spaaracties. Indien je je inschrijft voor Mijn Albert Heijn, kun je er voor kiezen om digitaal te sparen voor geselecteerde producten tijdens de spaaracties van Albert Heijn. Indien je in de winkel of online aankopen doet spaar je automatisch mee. Zo kun je met jouw aankopen in de AH To Go punten sparen voor beloningen bij de AH to Go, zoals gratis koffie bij een volle spaarkaart. Daarnaast organiseert Albert Heijn regelmatig acties waarbij je kunt sparen voor bijvoorbeeld servies of glazen. Wij gebruiken in dit geval de waarde van jouw aankopen of het aantal gekochte producten van een bepaald type voor de toekenning van de zegels/punten op jouw digitale spaarkaart. Op deze manier is het mogelijk om digitaal te sparen en heb je altijd jouw huidige spaarkaart bij de hand. Op de spaaracties zijn de geldende spaarvoorwaarden van toepassing. Je kunt jouw toestemming voor digitaal sparen weer eenvoudig intrekken op jouw profielpagina.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Om digitaal te kunnen sparen analyseert Albert Heijn de totale waarde van jouw aankopen, het aantal gekochte producten van een bepaald type en de beloning. Daarnaast verwerken we jouw spaarkaartnummer, het aantal zegels/punten op jouw spaarkaart en de spaarkaarten die je hebt ingewisseld bij Albert Heijn. We registreren geen punten voor beloningen van AH to Go met aankopen bij de reguliere Albert Heijn-winkels of via ah.nl. We registreren ook geen punten voor beloningen van Albert Heijn met aankopen bij AH to Go winkels.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je gegevens voor dit doel totdat je besluit je uit te schrijven voor Mijn Albert Heijn of je afmeldt voor digitaal sparen. Na het uitschrijven of afmelden hiervan heb je ook geen recht meer op de gespaarde zegels/punten.


4.4.3.6 Binnen Mijn Albert Heijn kun je ervoor kiezen om digitaal koopzegels te sparen

Wat houdt dit doel in?

Indien je je inschrijft voor Mijn Albert Heijn, kun je er voor kiezen om bij Albert Heijn digitaal koopzegels te sparen. Je activeert deze dienst in de App. Wij gebruiken in dat geval automatisch de waarde van jouw aankopen voor de toekenning van de koopzegels op jouw digitale koopzegelkaart. Op deze manier is het mogelijk om digitaal te sparen en heb je altijd jouw koopzegels bij de hand. Op de koopzegels zijn de geldende voorwaarden van toepassing. Je kunt het digitaal sparen van koopzegels altijd pauzeren of weer uitzetten in de App.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Om digitaal koopzegels te kunnen sparen analyseert Albert Heijn de totale waarde van jouw aankopen. Daarnaast verwerken we jouw bonuskaartnummer, het aantal koopzegels op jouw koopzegelkaart en de koopzegelkaarten die je hebt ingewisseld bij Albert Heijn. Wij vragen je om de door jou opgegeven adresgegevens bij het verzilveren van de koopzegels om jouw identiteit te verifiëren. Zo zorgen we ervoor dat alleen jij je gespaarde koopzegels kunt verzilveren.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je koopzegelkaartgegevens voor dit doel totdat je besluit je uit te schrijven voor Mijn Albert Heijn of je afmeldt voor digitaal sparen. De spaar- en verzilveringsgegevens bewaren we 27 maanden, zodat je kunt inzien wanneer en hoeveel boekjes je hebt ingeleverd. Deze termijn is net zolang als dat we je aankoopgegevens bewaren als je je bonuskaart hebt geregistreerd (lees hier meer over in paragraaf 4.4.3). Je kan je alleen uitschrijven als je al je koopzegelkaarten hebt verzilverd of de nominale waarde van de koopzegels terug hebt ontvangen.

4.4.3.7 Binnen Mijn Albert Heijn kun je ervoor kiezen om een Bezorgbundel te kopen

Wat houdt dit doel in?

Je kunt jouw Mijn Albert Heijn uitbreiden met een Bezorgbundel, waarmee je tegen een vast bedrag per periode een onbeperkt aantal bezorgingen vanaf een minimumbestelbedrag kunt laten doen. Wij schrijven hierbij het abonnementsgeld af van jouw rekening en bezorgen jouw bestellingen op jouw adres. Je kunt er hierbij voor kiezen om een vast persoonlijk bezorgmoment te hebben. We bezorgen dan iedere week jouw boodschappen op dat moment, en op die manier hoef je je geen zorgen meer te maken over of jouw gewenste bezorgmoment beschikbaar is. We hebben daarnaast een aantal extra (Persoonlijke) aanbiedingen speciaal voor jou als Bezorgbundelklant. Op de Bezorgbundel zijn de geldende voorwaarden van toepassing.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Albert Heijn gebruikt voor jouw Bezorgbundel een aantal extra gegevens, namelijk de door jouw gekozen abonnementsvorm, het rekeningnummer waarvan en het machtigingsnummer waarmee we het abonnementsgeld afschrijven, jouw persoonlijke bezorgmoment als je daarvoor kiest, en de extra (Persoonlijke) aanbiedingen die we jou doen als Bezorgbundel klant.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je Bezorgbundelgegevens voor dit doel in beginsel net als jouw aankoopgegevens 27 maanden, maar verwijderen je gegevens eerder als je besluit je uit te schrijven voor Mijn Albert Heijn of tegen het einde van de looptijd van je Bezorgbundel.

4.4.3.8 Binnen Mijn Albert Heijn kun je ervoor kiezen om voorkeuren op te slaan voor het tonen van recepten

Wat houdt dit doel in?

Indien je je inschrijft voor Mijn Albert Heijn, kan Albert Heijn je met de dienst “Voorkeuren” helpen om recepten, die voldoen aan jouw opgegeven voorkeuren, te tonen in het receptenoverzicht “Deze week voor jou”. Voorbeelden van mogelijke voorkeuren zijn: “Hoe vaak eet je vlees/vis?”, “Wat vindt je lekker?” en “Wat vind je echt niet lekker?”.

Ook gebruiken we de opgegeven voorkeuren om onze communicatie, online diensten zoals de websites van Albert Heijn, de handscanner en de AH Apps zoveel mogelijk aan te passen en te personaliseren, zodat deze beter aansluiten bij jouw voorkeuren. Daarnaast verzamelen en gebruiken we deze voorkeuren om relevante aanbiedingen en advertenties van Albert Heijn of van derden te tonen.

Albert Heijn gebruikt jouw opgegeven voorkeuren pas voor deze dienst nadat jij deze dienst hebt aangezet.

Daarnaast heb je de mogelijkheid, wanneer je je hebt ingeschreven voor Mijn Albert Heijn,om onder het kopje “Mijn recepten” recepten in in categorieën in te delen. Deze categorieen kan jij zelf aanmaken en je hebt een zoekfunctionaliteit om door jouw opgeslagen recepten te navigeren. Hier hoef je niet de dienst “Voorkeuren” voor te activeren.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

We gebruiken jouw opgegeven voorkeuren samen met de andere gegevens die we van je hebben en leggen vast dat jij deze dienst hebt aangezet.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

We gebruiken je opgegeven voorkeuren zolang als dat je de dienst aan hebt staan. Wanneer je de dienst uitzet verwijderen we je voorkeuren.

4.4.3.9 Binnen Mijn Albert Heijn kun je ervoor kiezen om AH Premium te kopen

AH Premium is een uitbreiding op Mijn Albert Heijn waarmee je tegen een vast bedrag per periode een aantal extra diensten ontvangt. Als je ervoor kiest AH Premium te kopen, krijg je onder andere de mogelijkheid om extra Mijn Bonusbox-aanbiedingen te selecteren, dubbele spaarzegels te sparen, dubbele koopzegels te kopen, dubbele Miles te sparen, en je kunt korting krijgen op abonnementen op diensten van bedrijven waar wij mee samenwerken. AH Premium bieden wij aan als abonnement, en wij schrijven hiervoor dus een vast bedrag per periode af van jouw rekening. Op AH Premium zijn de geldende voorwaarden van toepassing.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Albert Heijn gebruikt voor jouw AH Premium abonnement een aantal extra gegevens, namelijk het rekeningnummer waarvan en het machtigingsnummer waarmee we het abonnementsgeld afschrijven. We gebruiken uiteraard ook jouw bonuskaartgegevens om het mogelijk te maken om jou extra Mijn Bonusbox-aanbiedingen te laten selecteren, en jou dubbele spaarzegels, koopzegels of Miles te laten kopen of sparen en welke abonnementen op diensten van bedrijven waar wij mee samenwerken je hebt afgenomen.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je AH Premiumgegevens voor dit doel in beginsel net als jouw aankoopgegevens 27 maanden, maar verwijderen je gegevens eerder als je besluit je uit te schrijven voor Mijn Albert Heijn of tegen het einde van de looptijd van je AH Premium abonnement. Jouw rekeningnummer voor de machtiging om het abonnementsgeld af te schrijven bewaren we zolang je AH Premium hebt.

4.4.3.10 Binnen Mijn Albert Heijn kan je toestemming geven voor het uitwisselen van informatie tussen Albert Heijn en bol.com en Albert Heijn en Gall & Gall

Wij willen graag onze websites, apps en communicatie-uitingen zo relevant mogelijk voor jou maken en jou zo relevant mogelijke aanbiedingen doen. Albert Heijn kan daarom met bol.com B.V. en Gall & Gall B.V. onderling informatie uitwisselen, maar wij willen dit alleen als jij dit ook wilt. Daarom, als je een Albert Heijn Premium-klant bent en ook een voucher voor een bol.com Select abonnement of Club Gall & Gall VIP membership koopt, kun je ervoor kiezen om deze bedrijven onderling informatie uit te laten wisselen over jouw koopgedrag. Albert Heijn, bol.com en Gall & Gall (afhankelijk waarvoor jij toestemming hebt gegeven) gebruiken de informatie over jouw aankopen dan om jou relevante inhoud te tonen in onze eigen communicatie uitingen, website en apps, en jou (persoonlijke) aanbiedingen te doen gerelateerd aan de producten die je hebt gekocht. Ieder bedrijf bepaalt zelf welke aanbiedingen je krijgt op basis van de ontvangen informatie en de informatie die het zelf al over jou beschikbaar heeft. Deze toestemming beïnvloedt jouw andere toestemmingen voor de loyaliteitsprogramma’s of instellingen voor gepersonaliseerde marketing niet. Als je dus geen gebruik maakt van gepersonaliseerde diensten zoals het Persoonlijke Bonusprogramma en de Gall & Gall Club of geen toestemming hebt gegeven voor op jouw toegespitste advertenties op basis van cookie-informatie, wijzigt het geven van toestemming voor het uitwisselen van informatie deze keuzes en instellingen dus niet. Je kunt deze toestemming altijd weer intrekken in je Albert Heijn-profiel, en je kunt je altijd direct tot Albert Heijn, bol.com en Gall & Gall wenden om om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens te verzoeken.

Wat houdt dit doel in?

Wij kunnen onze communicatie en aanbiedingen verder personaliseren als we informatie ontvangen over welke producten jij hebt gekocht bij een van onze zusterbedrijven. Je kunt er als AH Premiumklant daarom voor kiezen om bij het bestellen van een voucher voor een bol.com Select abonnement of een Club Gall & Gall VIP membership om ons toestemming te geven voor het onderling uitwisselen van informatie over de door jou gekochte producten. Wij vinden het belangrijk dat jij controle hebt en houdt over hoe jouw data wordt gebruikt. Je kunt deze keuze daarom per bedrijf maken: je kunt afzonderlijk toestemming geven voor uitwisseling van informatie over jouw koopgedrag tussen Albert Heijn en bol.com, en tussen Albert Heijn en Gall & Gall.

Albert Heijn, bol.com en Gall & Gall bepalen vervolgens zelfstandig op basis van de bij hen beschikbare informatie over jou, welke aanbiedingen en communicatie voor jou het meest relevant is. Deze personalisatie kan bijvoorbeeld op verschillende manieren gebeuren:

- Het is mogelijk dat we zien dat je bij een ander bedrijf een product hebt gekocht, waardoor we denken dat wij een product voor jou hebben wat een mooie aanvulling zou zijn. Als je bijvoorbeeld bij bol.com een barbecue hebt gekocht, kan Albert Heijn jou een Persoonlijke Aanbieding doen voor vlees voor op de barbecue;

- We zien dat jouw Bezorgbundel, Select membership, of Club Gall & Gall VIP membership binnenkort afloopt, of dat je jouw gekochte voucher nog niet hebt ingewisseld. We kunnen je dan een herinnering sturen zodat je niet vergeet hier gebruik van te maken;

- Je koopt bepaalde producten bij Albert Heijn, bol.com en/of Gall & Gall, waardoor we een betere inschatting kunnen maken in welk segment we jou moeten plaatsen. Als we bijvoorbeeld zien dat je producten bij bol.com voor jonge kinderen koopt maar geen luiers bij Albert Heijn, kunnen we een betere inschatting van de leeftijd van jouw kinderen maken

Welke gegevens gebruiken we hiervoor?
Als je Albert Heijn en een van haar zusterbedrijven toestemming geeft om informatie over jouw koopgedrag uit te wisselen, zorgen we ervoor dat we dit alleen doen als we zeker weten dat jij dezelfde persoon bent. We verifiëren daarom of jij op dezelfde manier in onze systemen staat. We gebruiken hiervoor het e-mailadres waarmee je je geregistreerd hebt bij beide partijen, en de vouchercode die je gekocht hebt met je AH Premiumaccount. We wisselen geen informatie uit als de gegevens in de systemen niet overeenkomen. Zodra we zeker zijn dat jij dezelfde persoon bent, sturen we de door jou bij Albert Heijn gekochte producten naar ons zusterbedrijf, en ontvangen wij van het zusterbedrijf de daar gekochte producten. Dit kunnen ook producten zijn die je hebt gekocht voordat je toestemming gaf, maar nooit langer terug dan de bewaartermijn die we voor uit te wisselen aankoopgegevens hanteren. We vermelden daarbij op welk moment en waar de producten zijn gekocht.

Hoe lang bewaren we je gegevens hiervoor?

We hanteren dezelfde bewaartermijn voor aankoopgegevens die we hebben uitgewisseld bij Albert Heijn, bol.com en Gall & Gall, zodat hier geen onduidelijkheid over is en jouw gegevens niet opeens langer bewaard worden: we bewaren gegevens niet langer dan 27 maanden na het moment van aankoop, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld.

De AH Website en AH Online Services delen via social media

Indien je ervoor kiest de AH Website of AH Online Services te delen via social media, zoals Youtube, Facebook en/of Twitter, dan zullen je persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina’s. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van Albert Heijn en dit Privacybeleid zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media websites.

Social media platforms

Wij zijn maar ook jijzelf kan actief zijn op verschillende social media platforms, zoals Twitter, Youtube, Facebook en WhatsApp. Wanneer je met ons communiceert via social media (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de "Like" knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over je ontvangen (zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht). Wij gebruiken de ontvangen gegevens om zo goed mogelijk op jou te reageren, en slaan daarvoor de gegevens die wij ontvangen ook op bij de andere gegevens die we over jou hebben. Hierdoor kunnen we je ook op een later moment persoonlijker te woord staan. Wij bewaren de ontvangen gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid, waardoor we jouw gegevens afhankelijk van de andere gegevens die we van jou hebben en jouw toestemmingen minimaal één maand en maximaal 27 maanden bewaren.

In aanvulling op dit privacybeleid kan Albert Heijn bij een bepaalde dienst of actie specifieke informatie geven over het gebruik van een social media platform. Deze informatie is dan van toepassing boven de bepalingen in dit privacybeleid. Naast dit privacybeleid zijn het privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van het betreffende social media platform van toepassing. Albert Heijn raadt je aan om die gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen ook zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het privacybeleid van Albert Heijn. Wanneer je social mediapagina’s bezoekt (of in het bijzonder als je er commentaar op plaatst) kan het zijn dat wij of door ons ingeschakelde derde dienstverleners, gegevens over jouw sociaal media gebruik verzamelen. In het bijzonder kan de informatie uit door jouw geplaatste openbare posts betreffende Albert Heijn worden verzameld. Deze gegevens worden verwerkt om het gedrag en de mogelijke voorkeuren van klanten van Albert Heijn beter te begrijpen.

4.5 Als je toestemming geeft voor het gebruik van cookies

Lees meer over hoe wij gebruik maken van cookies in het Cookiebeleid van Albert Heijn.

Cookiebeleid