Een afbeelding van Dreft Ultimate care wasmiddel deli & wool

Dreft Ultimate care wasmiddel deli & wool

1,39 lPrijs per LT 4,38
6.09
1,39 l

Niets is veiliger dan dreft, voor de dagelijkse verzorging van uw wol en fijnwas.

  • Kleurbescherming technologie
  • Met natuurlijke ingredienten
  • De ultieme verzorging van uw kleding

Omschrijving

Inhoud en gewicht

24 Gebruik. 1389 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

  • Groene Punt

  • Recyclebaar

Ingrediënten

Samenstelling

(www.bluesuncb.info) Ingrediënten: 5-15% Anionogene oppervlakteactieve stoffen, Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, <5% Soap, Enzymen, Phenoxyethanol, Parfums, Benzyl salicylate, Citronellol

Geschikt voor witte, gekleurde en donkere was. +9kg - 110ml 6-8kg - 85ml 4-5kg - 55ml 1 dopje = 50ml Bij hard water 20ml extra wasmiddel toevoegen. Niet geschikt voor de droger. Handwas 10l - 40ml Geschikt om te wassen bij een temperatuur van 20 °C - 30°C 40°C 60°C

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen.Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

Blue Sun consumer Brands
Archimedesbaan 16B - 3439 ME Nieuwegein Nederland
(+31) (2) 08080434

789538